Nawigacja po programie

Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą bocznego paska nawigacji, rozwijanego z lewej strony ekranu. Za pomocą ikon na tym pasku Użytkownik ma dostęp do wszystkich list i opcji w programie. Bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi pulpit, na którym widoczny jest wykres przedstawiający analizę przychodów i kosztów w przedziale miesięcznym w ciągu […]

Dokument otrzymania

Dokument OT (otrzymania) generowany jest automatycznie w chwili przyjęcia środka trwałego. Nie ma możliwości ręcznego dodania dokumentu OT. Ważne! Dokumentu OT nie można usunąć oraz zaksięgować. Schemat numeracji dla dokumentów otrzymania nie jest edytowalny, zawsze generuje się według schematu OT/grupa środka trwałego/ŚT lub WNiP/kolejne lp. w ramach grupy.

Wydruk listy środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych / karty środka trwałego

Aby wydrukować listę środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/ kartę środka trwałego musimy wybrać Księgowość >> Środki Trwałe. Następnie dla wydruku listy środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych ustawiamy odpowiednią wartość w filtrze Typ. W kolejnym kroku klikamy na trzy kropeczki (w prawym górnym rogu) i wybieramy opcję Drukuj. Pokaże się […]

Rejestr rachunków

W module księgowym istnieje rejestr rachunków, który zawiera listę rachunków. Lista rachunków pokazuje rachunki wprowadzone w module Faktury, bez możliwości dodawania nowych z tego poziomu. Po zaznaczeniu Formularz rachunku zawiera: Kontrahent – można wybrać istniejącego kontrahenta z listy lub dodać nowego. Jeżeli zostanie wpisana nazwa, której nie ma w bazie, pojawi się opcja uzupełnij […]

Dodanie nowego zapisu do Rejestru VAT

Dodanie nowego zapisu do rejestru jest możliwe przez naciśnięcie przycisku „Dodaj zapis” na liście rejestrów VAT. Pojawi się nam formularz, na którym możemy uzupełnić wszystkie informacje. Formularz zapisu zawiera pola: Kontrahent – można wybrać istniejącego kontrahenta z listy lub dodać nowego. Numer dokumentu – numer własny faktury VAT. Opis księgowy – […]

Jak zobaczyć zapis księgi?

Jeśli faktura jest zaksięgowana istnieje możliwość podejrzenia powiązanego zapisu w księdze podatkowej. W tym celu będąc w rejestrze VAT zaznaczamy konkretny zapis i z menu pod trzema kropkami (w prawym górnym rogu) wybieramy opcję Pokaż zapis księgi.

Renumeruj rejestr VAT

Opcja Renumeruj umożliwia przenumerowanie rejestrów. Po uruchomieniu tej funkcji rejestry zostaną uporządkowane chronologicznie i są im nadane kolejne numery porządkowe. Aby ta opcja się pokazała konieczne jest wybranie np. Rejestru sprzedaży, a następnie ustawienie filtra Okres na konkretny miesiąc. Klikamy w menu pod trzema kropeczkami (w prawym górnym rogu) i wybieramy […]

Księguj wszystkie dokumenty

Opcja Księguj wszystkie dokumenty umożliwia zaksięgowanie zapisów rejestrów VAT z wybranego miesiąca. W tym celu wybieramy np. Rejestr zakupów i ustawiamy filtr okres na konkretny miesiąc. Następnie w prawym górnym rogu wybieramy opcje trzech kropek i „Księguj wszystkie dokumenty”.