Nawigacja po programie

Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą bocznego paska nawigacji, rozwijanego z lewej strony ekranu. Za pomocą ikon na tym pasku Użytkownik ma dostęp do wszystkich list i opcji w programie.

Wskazówka
Zawartość menu zależy w dużej mierze od rozdzielczości urządzenia, na którym pracuje Użytkownik. Na telefonach, gdzie rozdzielczość jest poniżej 768 x1024, w programie nie będą dostępne funkcje związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji, prowadzeniem księgowości czy konfiguracją danych dla sklepów internetowych.

Bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi pulpit, na którym widoczny jest wykres przedstawiający analizę przychodów i kosztów w przedziale miesięcznym w ciągu ostatnich 6 miesięcy:

 • w przypadku pakietów z księgowością raport jest wyliczany na podstawie zapisów w Księdze przychodów i Rozchodów
 • w przypadku pakietów bez księgowości raport jest wyliczany na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych. Jako przychody traktowane są faktury sprzedaży, faktury zaliczkowe, rachunki i paragony, natomiast jako koszty – faktury zakupu.

Ponadto na oknie można zdefiniować zestaw przycisków umożliwiających szybki dostęp do funkcji w programie. Na wyświetlonym oknie wskazujemy przyciski, które powinny być widoczne:

 

Z lewej strony znajduje się menu, za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do poszczególnych list merytorycznych. Są one pogrupowane w w cztery listy Faktury, Magazyn, Księgowość, Kasa i Bank.  

 

Faktury – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów handlowych:

 • Kontrahenci – lista kontrahentów
 • Produkty – lista produktów
 • Faktury sprzedaży – lista faktur sprzedaży oraz faktur zaliczkowych
 • Faktury VAT marża– lista faktur VAT marża
 • Rachunki – lista rachunków
 • Paragony – lista paragonów
 • Faktury proforma– lista faktur proforma
 • Oferty– lista Ofert
 • Faktury zakupu – lista faktur zakupu
 • Zamówienia u dostawców– lista zamówień u dostawców

Wskazówka
Widoczność list Faktury sprzedaży i Rachunki oraz Rejestr sprzedaży i Rejestr Rachunków uwarukowana jest parametrem w Konfiguracji/ faktury/ wyświetlane dokumenty.

Magazyn– grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów magazynowych:

 • Wydania zewnętrzne– lista wydań zewnętrznych
 • Przyjęcia zewnętrzne– lista przyjęć zewnętrznych
 • Rozchody wewnętrzne– lista rozchodów wewnętrznych
 • Przychodu wewnętrzne– lista przychodów wewnętrznych
 • Inwentaryzacja– lista inwentaryzacji i spisów z natury

Wskazówka
Stany magazynowe są rozliczane metodą FIFO.

Uwaga
Inwentaryzacja dostępna jest tylko w pakietach zawierających  Magazyn oraz na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768×1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do Inwentaryzacji został zablokowany, niezależnie od posiadanego pakietu.

Księgowość – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe wspólne i księgowe:

Księga Podatkowa            Księga Handlowa
Kontrahenci– lista kontrahentów Kontrahenci– lista kontrahentów
Rejestr sprzedaży– rejestr VAT sprzedaży Rejestr sprzedaży– rejestr Vat sprzedaży
Rejestr rachunków– rejestr rachunków sprzedaży Rejestr rachunków– rejestr rachunków sprzedaży
Rejestr zakupów– rejestr VAT zakupu Rejestr zakupów– rejestr VAT zakupu
Księga podatkowa– lista zapisów księgi Okresy obrachunkowe– lista okresów obrachunkowych
Deklaracje VAT-7– lista deklaracji VAT Plan kont– lista planu kont
Deklaracje VAT-UE– lista deklaracji VAT-UE Bilans otwarcia– lista bilansu otwarcia
Deklaracje VIU-DO– lista deklaracji VIU-DO Zapisy księgowe– lista zapisów księgowych
Deklaracje PIT-36/PIT-36L– lista deklaracji PIT-36/PIT-36L Obroty i salda– zestawienie obrotów i sald
Pracownicy/Właściciele– lista pracowników Księgowania okresowe
Wynagrodzenia– lista wynagrodzeń dla pracowników Deklaracje VAT-7– lista deklaracji VAT
Wyposażenie– lista elementów wyposażenia Deklaracje VAT-UE- lista deklaracji VAT-UE
Środki Trwałe– lista Środków Trwałych Deklaracje VIU-DO- lista deklaracji VIU-DO
Dokumenty Środków Trwałych– lista dokumentów Środków Trwałych Deklaracje CIT-8- lista deklaracji CIT-8
Pliki JPK– lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) Deklaracje PIT-36/PIT-36L- lista deklaracji PIT-36/PIT36L
Pracownicy/ Właściciele- lista pracowników oraz właścicieli
Wynagrodzenia- lista wynagrodzeń dla pracowników
Środki Trwałe- lista Środków Trwałych
Dokumenty Środków trwałych- lista dokumentów Środków Trwałych
Pliki JPK- Lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

Wskazówka
Księgowość dostępna jest tylko w pakietach zawierających Księgowość oraz na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do księgowości zastał zablokowany, niezależnie od posiadanego pakietu.

Dodatkowo w menu można znaleźć:

 • Kalendarz daje możliwość prowadzenia terminarza
 • Dane osobowe (RODO) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Znajdują się tutaj rejestry czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, rejestr upoważnień, rejestr zgód i ich treści. Na liście jest również wyszczególniona zakładka historii operacji.
 • Więcej funkcji zawiera informacje na temat innych narzędzi z rodziny Comarch ERP, z tego miejsca można zamówić również usługę księgową, Comarch e-Sklep
  • e-Sklep – umożliwia zamówienie i wymianę danych ze systemem e-commerce Comarch ERP e-Sklep.
 • Dla Partnera to panel dostępny dla kont założonych przez Partnerów Comarch. Został opisany w odrębnym podręczniku dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów.

Wskazówka
Konfiguracja e-Sklep jest dostępna tylko na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do konfiguracji wszystkich funkcji związanych ze sprzedażą w Internecie zastał zablokowany.

W górnej belce możliwy jest dostęp do danych konta oraz ustawień konfiguracyjnych.

 Konto zawiera funkcje związane z podglądem i modyfikacją szeroko pojętych danych Użytkownika.

 • Moje konto pozwala wprowadzić dane Firmy, które następnie będą drukowane na wszystkich dokumentach wystawianych w ramach danego konta. Umożliwia również zmianę adresu e-mail, zgłoszenie konta do usunięcia oraz usunięcie danych z konta.
 • Moje rachunki bankowe pozwala wprowadzić rachunki bankowe, z których korzystamy.
 • Mój pakiet pozwala ustalić pakiet, z jakiego chce korzystać Użytkownik oraz dodać kolejnego Użytkownika.
 • Zadaj pytanie
 • Moje e-faktury – wyświetlane są faktury za pakiety zakupione drogą elektroniczną,
 • Wyloguj.

Konfiguracja konta daje dostęp do funkcji związanych z szeroko pojętą pracą w programie.

 • Konfiguracja – daje możliwość ustawienia parametrów pracy w programie oraz skonfigurowania drukarki fiskalnej,
 • Numeracja dokumentów – dostępne schematy numeracji dokumentów oraz lista serii,
 • Formy płatności – daje możliwość zdefiniowania form płatności wykorzystywanych na dokumentach,
 • Edytor wydruków – daje możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków,
 • Edytor maili – daje możliwość zmiany treści maila, w którym wysyłane są wydruki faktur do klientów.

Zobacz także:

Jaki wybrać pakiet? – porównanie pakietów

Czy ten artykuł był pomocny?