Synchronizacja ERP XT z kalendarzem Google

W celu synchronizacji kalendarza Comarch ERP XT z kalendarzem Google, musimy posiadać konto Gmail. Aby uruchomić synchronizację należy wybrać Kalendarz >> Synchronizacja z kalendarzem Google i zaznaczyć opcję „Tak”, a następnie Zaloguj się do konta Google. Podniesie się wtedy okno umożliwiające zalogowanie do konta na Gmail. Po tej czynności pojawi […]

Limit płatności gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit ten wprowadziła Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności […]

Jak dostosować widok listy dokumentów?

Na liście dokumentów mamy możliwość dostosowania widoku kolumn, które się nam pojawiają. Aby to zrobić wchodzimy na listę dokumentów, którą chcemy dostosować (np. na listę faktur sprzedaży). Klikamy teraz prawym przyciskiem myszy na nagłówku tabeli i pojawi się nam teraz lista kolumn dostępnych do wyświetlenia. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie konkretnych […]

Jak zablokować użytkownika?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Blokada użytkownika została opisana w poniższych krokach: Krok pierwszy – wybieramy z listy pozycję Użytkownicy Krok drugi –  Na oknie wybieramy opcję „Edytuj użytkownika” dostępną pod nazwą tego, którego chcemy zablokować. Krok trzeci – na oknie, które się nam pokazało zaznaczamy parametr „Konto zablokowane” i zapisujemy […]

Jak zamówić Comarch e-Sklep?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Aby zamówić Comarch e-Sklep musimy posiadać swój numer ID Klienta Comarch. Numer ten jest nadawany automatycznie po kompletnym wypełnieniu danych firmy w Konto/ Moje dane (wszystkie pola oznaczone *). Po wypełnieniu pieczątki i zapisaniu danych, otrzymujemy numer ID, który możemy zobaczyć w Moich danych.   W […]

Jak określić produkt jako produkt polecany do innego towaru?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Poprzez wybranie na karcie produktu > Uzupełnij dane > Produkty skojarzone istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą pojawiały się jako polecane. Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w Comarch e-Sklep. Podobnie jak w przypadku produktów podobnych i akcesoriów, przy odznaczeniu parametru […]

Jak dodać produkt do Comarch e-Sklepu?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu musimy zaznaczyć parametr Sprzedawaj towar w e-Sklepie. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawi się opcja uzupełnij dane. Ważne! Aby produkt został wysłany do e-Sklepu musi mieć określoną cenę sprzedaży oraz być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej. Drzewo grup […]

Dlaczego towary nie pojawiają się w e-sklepie?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Podczas codziennej pracy z programem, informacje o towarach są wysyłane do e-Sklepu na kilka sposobów: synchronizacja pełna – wysyłane są wszystkie informacje o towarach i grupach, niezależnie od tego czy uległy zmianie od momentu ostatniego wysłania. Synchronizacja pełna jest wykonywana na życzenie poprzez wybranie: Więcej funkcji […]

Jak dodać ulepszenie Środka Trwałego?

Dokument ulepszenia można dodać tylko ręcznie, wybierając odpowiedni środek trwały oraz w filtrze określić rodzaj dokumentu ulepszenie. W tym celu wybieramy Księgowość >> Dokumenty Środków Trwałych. Następnie musimy ustawić odpowiednie filtry: Typ na Karta ŚT/WNIP i wybieramy ten, który chcemy ulepszyć. Następnie wybieramy filtr „Rodzaj” i ustawiamy jego wartość na […]

Ewidencja wyposażenia w ERP XT

W naszym programie mamy możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów osoby prowadzące księgi obowiązane są do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Za wyposażenie uznaje się rzeczowe składniki majątku, niebędące środkami trwałymi (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym), związane z wykonywaną działalnością. Ewidencja obejmuje wyposażenie, którego wartość początkowa […]