Jak dodać ulepszenie Środka Trwałego?

Dokument ulepszenia można dodać tylko ręcznie, wybierając odpowiedni środek trwały oraz w filtrze określić rodzaj dokumentu ulepszenie.

W tym celu wybieramy Księgowość >> Dokumenty Środków Trwałych. Następnie musimy ustawić odpowiednie filtry: Typ na Karta ŚT/WNIP i wybieramy ten, który chcemy ulepszyć. Następnie wybieramy filtr „Rodzaj” i ustawiamy jego wartość na „Ulepszenie”. Pojawi się w prawym górnym rogu przycisk „Dodaj”, na który klikamy.

Pojawi się nam okienko, gdzie możemy uzupełnić dane ulepszenia. Dokonane zmiany zapisujemy.

Ujęcie ulepszenia w odpisach amortyzacyjnych i przy generowaniu planu amortyzacji nastąpi:

– dla metody liniowej, naturalnej, jednorazowej – od kolejnego miesiąca po miesiącu ulepszenia,

– dla metody degresywnej – dla pierwszego roku używania  lub po przejściu na metodę liniową, ulepszenie  ujmowane jest od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce ulepszenie. Dla kolejnego roku używania środka trwałego jednak jeszcze przed przejściem na metodę liniową, ulepszenie ujmowane jest przy generowaniu odpisów amortyzacyjnych od kolejnego roku względem roku, w którym dokument ulepszenia został wprowadzony.

Schemat numeracji dla dokumentów ulepszenia nie jest edytowalny, zawsze generuje się według schematu: UL /grupa środka trwałego/ŚT lub WNiP/kolejne lp. w ramach grupy.

Uwaga
Nie ma możliwości księgowania dokumentów ulepszenia.

Czy ten artykuł był pomocny?