Limit płatności gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit ten wprowadziła Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Limit jest kontrolowany na:

  • fakturach zakupu,
  • korektach faktur zakupu,
  • fakturach sprzedaży razem z zaliczkowymi i finalnymi,
  • korektach faktur sprzedaży
  • rachunkach
  • rejestrach zakupu

Aby limit został wprowadzony muszą być spełnione następujące warunki:

  • dokument wystawiany jest po dacie 2017.01.01
  • na formularzu dokumentu jest wybrana forma płatności Gotówka
  • Kontrahent ma wybrany status podmiot gospodarczy
  • transakcja przekracza wartość brutto 15 000 PLN

Przy spełnionych powyższych warunkach podczas zapisu takiego dokumentu pojawia się komunikat:

„Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy chcesz zmienić formę płatności?” W przypadku transakcji sprzedaży istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Nie pokazuj więcej”.

Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: Tak/Nie. Po wybraniu opcji „Tak”, program wraca na formularz dokumentu, na którym będzie można dokonać zmian. Wybranie opcji „Nie” powoduje zamknięcie dokumentu z dotychczasowymi ustawieniami.

W przypadku faktur zakupu/ korekt oraz dokumentów w rejestrze VAT zakupu, wybranie opcji NIE zamyka dokument z dotychczasowym ustawieniem, a zapis księgowy tworzy się z kwotą 0.00.

 

Czy ten artykuł był pomocny?