Jak zalogować się pierwszy raz na konto użytkownika?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Po dodaniu nowego użytkownika naszego programu na adres mailowy, podany podczas zakładania jego konta, zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Użytkownik powinien kliknąć w ten link w celu potwierdzenia rejestracji. Następnie zostanie przeniesiony na okno, gdzie ma możliwość ustawienia hasła do nowego konta. Po zapisaniu hasła […]

Sprzedaż paragonowa w pliku JPK_VAT

Jeżeli podczas generowania pliku JPK_VAT w systemie istnieją dokumenty, dotyczące sprzedaży detalicznej – Detal 1 z dnia …, program automatycznie wstawi do pliku: BRAK w polu odnoszącym się do numeru NIP, Sprzedaż paragonowa w polu dotyczącym nazwy i adresu kontrahenta. Na ekranie pojawi się komunikat wskazujący na którym dokumencie program […]

Jakie są zasady przedłużania pakietu?

Po wybraniu i wykupieniu odpowiedniego pakietu, użytkownik może w dowolnym momencie rozszerzyć posiadany pakiet. Płaci wtedy różnicę wartości pakietów, natomiast data ważności dla konta nie ulega zmianie. Możliwość rozszerzenia pakietu istnieje, jeśli termin ważności jest większy niż 30 dni (przy abonamencie rocznym) lub 7 dni (przy abonamencie miesięcznym). Jeśli korzysta […]

Jak zmienić login?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Użytkownicy Comarch ERP XT mają możliwość zmiany adresu mailowego, którego używają podczas logowania się do programu. Aby zmienić swój login: Krok pierwszy – wybieramy Moje konto >> Moje dane i na zakładce  >> Zmień adres e-mail.       Krok drugi – pojawia się okienko informujące […]

Jak dodać zdjęcie do produktu?

Aby wstawić w programie zdjęcie swojego produktu: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >> Produkty, a następnie wybieramy kartę danego produktu. Krok drugi – otwiera się karta produktu. Na niej wybieramy zakładkę Zdjęcia. Pliki ze zdjęciami można dodać na dwa sposoby: 1) poprzez przeciągnięcie plików na dedykowane pole 2) poprzez opcję […]

Jak wystawić fakturę sprzedaży?

Aby wystawić fakturę sprzedaży należy: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury sprzedaży i klikamy na ikonkę plusa, by dodać nową fakturę. Krok drugi – wyświetlony zostanie formularz faktury. Musimy teraz wybrać kontrahenta, a także uzupełnić elementy faktury. Po kliknięciu w polu „Kontrahent” pojawi się lista naszych kontrahentów, z której […]

Jak wykonać import kontrahentów/produktów?

Użytkownicy Comarch ERP XT mają możliwość zaimportowania do programu danych swoich kontrahentów i produktów. Schemat postępowania dla importu danych kontrahentów i produktów jest taki sam. Aby wykonać import danych należy: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Kontrahenci/Produkty i w menu kontekstowym „Importuj dane z arkusza Excel”. Krok drugi – wybieramy, […]

Jak wystawić duplikat faktury/rachunku?

Aby wydrukować bądź też wysłać duplikat dokumentu naszemu kontrahentowi wystarczy, że: Krok pierwszy – na liście faktur sprzedaży bądź też rachunków zaznaczamy dokument, do którego chcemy wystawić duplikat i wybieramy opcję wysyłki mailem lub druku. Krok drugi – pokażą się nam dostępne wzory wydruku. Wśród nich wybieramy „Duplikat”. Na wydruku […]

Komunikat o koncie testowym dla Klienta współpracującego z Biurem Rachunkowym

Dotyczy tylko Klientów Comarch W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób postępować, jeśli użytkownik otrzymuje komunikat, że jego konto jest w trybie testowym. Należy pamiętać, że Klient Comarch ERP XT współpracujący z Biurem Rachunkowym może otrzymać bezpłatny pakiet Faktury w zależności od pakietu posiadanego przez Biuro Rachunkowe. Więcej informacji znajduje się  […]

Jak wprowadzić fakturę proforma?

Faktura proforma jest wystawiana przed zawarciem transakcji i stanowi swoistego rodzaju potwierdzenie złożenia zamówienia przez Odbiorcę. Zawiera wszystkie istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy i jego kontrahentów pozycje.  Nie powoduje jednak powstania należności ani nie modyfikuje stanów magazynowych. Należy również pamiętać, że faktura tego rodzaju nie stanowi dokumentu księgowego i w […]