Jak dodać zdjęcie do produktu?

Aby wstawić w programie zdjęcie swojego produktu:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >> Produkty, a następnie wybieramy kartę danego produktu.

Krok drugi – otwiera się karta produktu. Na niej – w sekcji „Dodatkowe” – klikamy na jeden z przycisków:

– z dysku, a następnie wskazujemy źródło naszego zdjęcia

– z Internetu, a następnie klikamy na jedną z proponowanych grafik.

Czy ten artykuł był pomocny?