Jak nadać przesyłkę wykorzystując usługę Comarch Shipping?

Comarch Shipping to platforma umożliwiająca współpracę z firmami kurierskimi. Za jej pośrednictwem można przygotować listy przewozowe, nadawać przesyłki i śledzić ich status.

Krok 1. Zakup usługi
Usługę Comarch Shipping można zakupić z poziomu Portalu Comarch Cloud. Niezależnie od posiadanego pakietu w Comarch ERP XT, można zakupić usługę w abonamencie miesięcznym lub rocznym. Jako użytkownik usługi powinien zostać wskazany ten sam login, jaki jest wykorzystywany podczas logowania do Comarch ERP XT.

Krok 2. Konfiguracja kurierów
Po zalogowaniu do usługi konieczne jest wskazanie kurierów, a którymi współpracuje firma. Umowy z kurierami Użytkownicy podpisują indywidualnie, otrzymując dane do logowania. Dane te powinny być wprowadzone podczas konfiguracji współpracy z poszczególnymi kurierami.
Dla każdego kuriera można przygotować szablon przesyłki, na którym zdefiniowane są najczęściej wykorzystywane parametry. Podczas tworzenia zlecenia nadania przesyłki ustawienia te są przenoszone na zlecenie, a w razie potrzeby Użytkownik może je zmodyfikować.

Krok 3. Zlecenie nadania paczki
Współpraca pomiędzy usługami Comarch ERP XT i Comarch Shipping polega na tworzeniu zleceń nadania przesyłki na podstawie zarejestrowanych dokumentów handlowych.
Utworzenie zlecenia nadania przesyłki jest możliwe dla dokumentów typu:

  • faktura sprzedaży i faktura finalna,
  • faktura VAT marża,
  • rachunek,
  • paragon,
  • wydanie zewnętrzne.

Opcja jest dostępna tylko dla dokumentów zatwierdzonych.

Aby nadać paczkę należy:

  • zaznaczyć dokument na liście odpowiedni dokument i z menu kontekstowego wybrać opcję Nadaj przesyłkę,
  • wskazać odpowiednią firmę kurierską spośród wszystkich aktywowanych na koncie na platformie Comarch Shipping.

Kolejny krok to utworzenie zlecenia nadania paczki. Na zlecenie przekazywane są dane z zaznaczonego dokumentu handlowego:

  • dane odbiorcy – jeśli jest wskazany na dokumencie; w innym przypadku przekazywane są dane kontrahenta (nabywcy),
  • wartość brutto dokumentu – przekazywana jest jako kwota ubezpieczenia przesyłki (w przypadku dokumentów wystawionych w walucie obcej – przekazywana wartość jest przeliczana na PLN wg notowania z dokumentu).

Pozostałe parametry są pobierane z przygotowanego wcześniej w Comarch Shipping szablonu zlecenia. W razie konieczności dane te można modyfikować na poszczególnych zleceniach. Dalsza obsługa przesyłki odbywa się już z poziomu platformy Comarch Shipping.

W programie zapisywane jest powiązanie pomiędzy dokumentem handlowym a zleceniem nadania przesyłki. Numer utworzonego jest widoczny w kolumnie Zlecenie nadania przesyłki na liście dokumentów. Zlecenie można wyświetlić z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. Po zaznaczeniu dokumentu w menu kontekstowym dostępna jest opcja Pokaż szczegóły przesyłki.

Opcja nadania przesyłki dostępna jest również z poziomu formularza dokumentu oraz w menu po zapisie dokumentu.

Zlecenie może zostać utworzone również dla kilku zaznaczonych dokumentów (wszystkie dokumenty w takim przypadku muszą być zatwierdzone). Sprawdzana jest zgodność danych odbiorcy/nabywcy na wszystkich zaznaczonych dokumentach (w razie różnic Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem). Jako wartość do ubezpieczenia przekazywana jest suma wartości brutto zaznaczonych dokumentów.

Z poziomu programu możliwe jest również usunięcie zlecenia nadania przesyłki. Po zaznaczeniu dokumentu na liście, z menu kontekstowego należy wybrać: Usuń przesyłkę. Pojawi się odpowiedni komunikat.

Jeśli zostanie wybrana opcja: Tak, to usuwane jest zlecenie nadania przesyłki w Comarch Shipping a w programie usuwane jest powiązanie pomiędzy dokumentem handlowym a zleceniem nadania przesyłki. Jednocześnie możliwe jest ponowne zlecenie nadania przesyłki dla wybranego dokumentu.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z aplikacji Comarch Shipping, można tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?