Jak wystawić fakturę sprzedaży?

Aby wystawić fakturę sprzedaży należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury sprzedaży i klikamy na ikonkę plusa, by dodać nową fakturę.

Krok drugi – wyświetlony zostanie formularz faktury. Musimy teraz wybrać kontrahenta, a także uzupełnić elementy faktury.

 

Po kliknięciu w polu „Kontrahent” pojawi się lista naszych kontrahentów, z której możemy wybrać właściwego. Jeśli kontrahenta nie widać na liście możemy wpisać jego nazwę bezpośrednio w polu. Jeśli w programie nie będzie istniał taki kontrahent obok niego pojawi się dopisek „Nowy”.

Po wybraniu takiego kontrahenta na fakturze pojawi się przycisk „Uzupełnij dane kontrahenta”. Po jej wybraniu będziemy mieli możliwość uzupełnienia danych i wybrania, czy chcemy zapisać kontrahenta tylko na dokumencie, czy też dodatkowo ma zostać założona jego karta w programie.

By dodać produkt na fakturę postępujemy analogicznie, jak w przypadku dodawania kontrahenta. Jeśli ręcznie wpisujemy produkt, którego nie ma w programie, to obok jego nazwy pojawi się dopisek „Nowy”, a po wybraniu tego produktu pojawi się ikonka „Plusa” i będziemy mogli zapisać kartę produktu.

Na formularzu faktury możemy także uzupełnić datę i formę zapłaty, a także wybrać sposób przeliczania faktury: od cen netto lub brutto.

Czy ten artykuł był pomocny?