Jak wystawić fakturę sprzedaży?

Aby wystawić fakturę sprzedaży należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury sprzedaży i klikamy na ikonkę plusa, by dodać nową fakturę.

Krok drugi – wyświetlony zostanie formularz faktury. Musimy teraz wybrać kontrahenta, a także uzupełnić elementy faktury.

Po kliknięciu w polu „Kontrahent” pojawi się lista naszych kontrahentów, z której możemy wybrać właściwego. Jeśli kontrahenta nie widać na liście możemy dodać nową kartę kontrahenta.

Po wybraniu przycisku Dodaj nowego kontrahenta będziemy mieli możliwość uzupełnienia danych i wybrania, czy chcemy zapisać kontrahenta tylko na dokumencie, czy też dodatkowo ma zostać założona jego karta w programie.

By dodać produkt na fakturę postępujemy analogicznie, jak w przypadku dodawania kontrahenta. Po uzupełnieniu nazwy produkty, możemy go dodać na fakturę klikając w przycisk Dodaj pozycję. Jeśli chcemy dodatkowo zapisać go w naszej bazie produktów, wybieramy przycisk Dodaje kartę produktu.

Na formularzu faktury możemy także uzupełnić datę i formę zapłaty, a także wybrać sposób przeliczania faktury: od cen netto lub brutto.

Czy ten artykuł był pomocny?