Jak naliczane są różnice kursowe podczas rozliczania faktury sprzedaży w walucie?

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość rejestrowania faktur sprzedaży w walutach obcych. Skutkiem ich rozliczania może być powstawanie różnic kursowych. Ewidencja różnic kursowych jest dostępna dla Użytkowników posiadających pakiet zawierający Księga podatkowa lub Księga handlowa. Aby zarejestrować w programie zapłatę faktury sprzedaży należy: Krok pierwszy – wybrać fakturę i […]

Jak wysłać fakturę e-mailem?

Wysyłanie faktur w formie załącznika za pomocą e-maila z firmowego adresu stało się bardzo powszechne. Aby wysłać fakturę e-mailem w programie Comarch ERP XT należy zaznaczyć ją na liście faktur (prawym przyciskiem myszy lub klikając w pole na kafelku). Wtedy w górnym pasku pojawi się menu kontekstowe, na którym należy […]

Jak zmienić opis lub wprowadzić dodatkowe informacje na fakturze?

W polu Dodatkowe informacje, w dolnej części faktury możemy dodać dodatkowe informacje do dokumentu. Będzie on później wyświetlany na liście faktur w kolumnie Opis oraz pojawi się na wydruku faktury. Pole Dodatkowe informacje może być też automatycznie uzupełnione, jeśli na fakturze zostanie wybrany kontrahent, który na swojej karcie ma wpisane informacje dodatkowe […]

Historia pieczątki

W aplikacji Comarch ERP XT od czerwca 2017r. pamiętana jest historia pieczątki firmy. Oznacza to, że w programie zapamiętywane są wersje zapisanych danych firmy i ich powiązań z dokumentami. Nowa wersja pieczątki jest rejestrowana w programie w momencie zmiany danych w Konto: Moje konto: Moje dane. Wprowadzając dokument z datą, […]

Jak pobrać e-fakturę?

Dotyczy tylko Klientów Comarch e-Faktury to opcja pozwalająca na otrzymywanie faktur za zakupione pakiety drogą elektroniczną. Uwaga! Faktura potwierdzająca zakup pakietu wystawiona w postaci elektronicznej jest dostępna do pobrania w „Nazwa użytkownika”/ Moje e-faktury w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania płatności przez Użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraził jeszcze zgody na […]

Co zrobić, jeśli po założeniu konta nie otrzymaliśmy maila z linkiem aktywacyjnym?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Jeśli po założeniu konta nie otrzymaliśmy na swoja skrzynkę pocztową maila z linkiem aktywacyjnym, musimy wejść stronę https://app.erpxt.pl. Wyświetli się nam okno logowania do programu. Wybieramy opcję: „Nie pamiętasz hasła?”. Zostaniemy przeniesieni na nowe okienko i na nim zaznaczamy opcję „Nie jestem robotem”, a następnie wpisujemy […]

Jak w programie sprawdzany jest status podatnika VAT?

Status podatnika jest sprawdzany w programie automatycznie. Sprawdzenie następuje w następujących sytuacjach: 1. Podczas dodawania nowego kontrahenta. Po wprowadzeniu NIP na kartę, program automatycznie pobierze dane kontrahenta  GUS i ustawi, czy kontrahent posiada status: „Podatnik VAT czynny”. Jeśli posiada – program zaznaczy parametr, jeśli nie posiada – parametr zostanie odznaczony […]

Jak zmienić dane osoby upoważnionej do wystawiania faktur?

W tym artykule opisaliśmy jak zmienić dane osoby upoważnionej do wystawiania faktur. Dane te pobierane są z danych poszczególnych użytkowników, wprowadzonych podczas ich rejestracji (dodawania) na koncie. Aby zmienić imię i nazwisko operatora, drukowane na dokumentach (w polu podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury), do programu powinien zalogować się administrator: […]

Jak sprawdzić, które zamówienia kontrahentów (faktury proforma) można zrealizować?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy sprawdzić, które zamówienia kontrahentów (faktury proforma) możemy w danym momencie zrealizować, gdyż mamy odpowiednie zapasy produktów w magazynie. Aby to sprawdzić: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury proforma, a następnie z menu pod trzema kropeczkami opcję „Sprawdź stan produktów”. Wyświetli się […]

Jak seryjnie rozliczyć dokumenty?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy seryjnie rozliczyć nasze dokumenty. Przykład zostanie omówiony w oparciu o faktury sprzedaży. W celu rozliczenia faktur sprzedaży: Krok pierwszy – wchodzimy na listę faktur sprzedaż i zaznaczamy na niej te dokumenty, które mają zostać rozliczone. Krok drugi –  po zaznaczeniu dokumentów do […]