Jak zmienić opis lub wprowadzić dodatkowe informacje na fakturze?

W polu OPIS, w dolnej części faktury możemy dodać dodatkowe informacje do dokumentu. Będzie on później wyświetlany na liście faktur w kolumnie Opis oraz pojawi się na wydruku faktury. Pole OPIS może być też automatycznie uzupełnione, jeśli na fakturze zostanie wybrany kontrahent, który na swojej karcie ma wpisane informacje dodatkowe i zaznaczony parametr: Kopiuj dodatkowe informacje na dokument.

Uwaga
Informacje dodatkowe z karty kontrahenta mają wyższy priorytet niż informacje dodatkowe wpisane bezpośrednio na fakturze. Oznacza to, że jeżeli zostanie wybrany kontrahent, który na swojej karcie ma uzupełnione informacje dodatkowe to dane zostaną nadpisane

Jeśli istnieje potrzeba dodania opisu do pozycji faktury – towaru/usługi możemy to zrobić na formularzu faktury, klikając na wybraną pozycję. Dostępne jest wówczas pole Opis, w którym możemy wpisać dodatkowe informacje dotyczące konkretnego towaru/usługi.

Jest również możliwość ustawienia opisu produktu na jego karcie. Wówczas przy zaznaczonym parametrze na karcie produktu: Kopiuj opis na dokument, opis automatycznie przeniesie się na fakturę.

 

Czy ten artykuł był pomocny?