Historia pieczątki

W aplikacji Comarch ERP XT od czerwca 2017r. pamiętana jest historia pieczątki firmy. Oznacza to, że w programie zapamiętywane są wersje zapisanych danych firmy i ich powiązań z dokumentami.

Nowa wersja pieczątki jest rejestrowana w programie w momencie zmiany danych w Konto: Moje konto: Moje dane.

Wprowadzając dokument z datą, kiedy obowiązywała inna wersja pieczątki niż obecna, użytkownik może wybrać, która pieczątka ma zostać przeniesiona na dokument. W momencie zapisu dokumentu program zapyta go o to, które dane chce przypisać do dokumentu.

Podczas przekształcania dokumentów, kopiowania, wystawiania korekt ustawiana jest automatycznie aktualna wersja pieczątki na dokumencie. Jednak jeśli użytkownik zmieni datę wystawienia na taką, kiedy obowiązywała archiwalna wersja pieczątki, to otrzyma pytanie, która wersja ma się pojawić na dokumentach.

Na wydruki dokumentów pobierane są dane zgodnie z tym, co zapisaliśmy na dokumencie.

Na wydruki list pobierana jest zawsze aktualnie zapisana pieczątka w Moje dane. Wyjątek stanowi tutaj lista Środków Trwałych. Wówczas pobierana jest wersja pieczątki, która była aktualna na dzień na który wykonywany jest wydruk.

Jeśli w ciągu jednego dnia kilkakrotnie zmienimy wersję pieczątki w programie zostanie zapamiętana tylko ostatnia aktualizacja w obrębie danego dnia.

Czy ten artykuł był pomocny?