Jak naliczane są różnice kursowe podczas rozliczania faktury sprzedaży w walucie?

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość rejestrowania faktur sprzedaży w walutach obcych. Skutkiem ich rozliczania może być powstawanie różnic kursowych.

Ewidencja różnic kursowych jest dostępna dla Użytkowników posiadających pakiet zawierający Księga podatkowa lub Księga handlowa.

Uwaga
Różnica kursowa naliczana jest tylko w przypadku rozliczania dokumentów zatwierdzonych. Dla faktur sprzedaży naliczana jest zawsze dla kwoty netto dokumentu.

Aby zarejestrować w programie zapłatę faktury sprzedaży należy:

Krok pierwszy – wybrać fakturę i kliknąć na przycisk „Nie zapłacono/Częściowo zapłacono”.

Krok drugi – pojawi się okno, gdzie możemy wpisać wysokość wpłaty, a także ustawić datę wpłaty (kurs wpłaty powinien automatycznie ustawić się na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zapłaty).

 

Uwaga
Dodatnie różnice kursowe powstaną w momencie, gdy zapłata (po przeliczeniu na złote) jest wyższa niż wynika to z faktury sprzedaży. W przeciwnym wypadku powstaną ujemne różnice kursowe.

Utworzone różnice kursowe ewidencjonowane są z poziomu Kasa i bank/ Różnice kursowe.

Księgowanie różnic kursowych

W Księdze podatkowej różnice kursowe ujmowane są kolumnie (8) w przypadku różnic dodatnich lub w kolumnie (13) w przypadku różnic ujemnych. Każdy taki zapis posiada w polu Uwagi: numer dokumentu, z którego pochodzi różnica kursowa, wartość zapłaty w walucie i zastosowany kurs.

W przypadku Księgi handlowej różnice kursowe są księgowane wg. odpowiedniego schematu księgowego. W menu Księgowość/ Plan kont/ Schematy księgowe został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie różnicy kursowej.

Czy ten artykuł był pomocny?