Jak przekształcić fakturę proforma do faktury sprzedaży?

W tym artykule opisaliśmy jak możemy przekształcić fakturę proforma do faktury sprzedaży. Aby dokonać takiego przekształcenia należy: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury proforma i zaznaczamy konkretny dokument Krok drugi – w menu kontekstowym wybieramy opcję „Przekształć do faktury sprzedaży” Krok trzeci – pojawia się formularz faktury sprzedaży. Przeniesione na […]

Jak wykonać eksport kontrahentów/produktów?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy eksportować dane kontrahentów lub produktów do arkusza Excel. Schemat postępowania jest identyczny zarówno dla kontrahentów, jak i produktów. W tym celu należy: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Kontrahenci/Produkty >>> w menu wybieramy opcję „Eksportuj dane do arkusza Excel”. Krok drugi – […]

Jak ukryć kolumnę PKWiU na wydruku?

W artykule opisaliśmy jak zmodyfikować wygląd wydruku dokumentów. Poniżej opisany został przykład ukrycia kolumny PKWiU na wydruku faktury sprzedaży. Krok pierwszy – po kliknięciu w ikonę zębatki na górze ekranu wybieramy opcję „Edytor wydruków”. Krok drugi – wybieramy przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu ekranu a następnie „Wydruk faktury sprzedaży” i […]

Czy mogę poprawić dane na zatwierdzonym dokumencie?

W tym artykule opisaliśmy, jak poprawić dane na zatwierdzonym dokumencie. Możemy to zrobić przez anulowanie takiego dokumentu i wystawienie nowego. Nowy dokument może posiadać numer tego anulowanego (należy go wpisać ręcznie), bądź też kolejny dostępny. Należy pamiętać, że anulowany dokument nie jest uwzględniany w podsumowaniach list, nie wpływają też na stan […]

Jak przeprowadzić inwentaryzację?

Możliwość inwentaryzacji jest dostępna w pakiecie „Magazyn”. Pierwsza opcja to dodanie pustego arkusza inwentaryzacyjnego, w którym będziemy ręcznie uzupełniać stan naszych towarów. Druga – to dodanie wypełnionego już przez program arkusza. Arkusz inwentaryzacyjny to dokument prezentujący stany ilościowe towaru na dzień wprowadzenia arkusza. Oprócz kolumn: Nazwa towaru/usługi, jm (jednostka miary), Stan […]

Jak dodać na wydruku sekcję ze stałym opisem?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób ustawić na wydrukach dokumentów sekcję ze stałym opisem. Poniżej przedstawiony zostanie przykład dodania takiej sekcji dla wydruku rachunku. Krok pierwszy – po kliknięciu w ikonę zębatki na górze ekranu wybieramy opcję „Edytor wydruków”.   Krok drugi – wybieramy przycisk „Dodaj” w prawym górnym […]