Jak uzupełnić kartę pracownika?

Na karcie pracownika uzupełniamy poszczególne dane ogólne na jego temat, takie jak: Nazwisko, Imię, NIP, PESEL, Obywatelstwo, dane adresowe i kontaktowe, sekcję z informacjami kadrowymi, numer rachunku bankowego praz dane związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W sekcji Kadrowe znajdują się następujące informacje: Forma zatrudnienia – pole z dostępną listą słownikową, […]

Jak dodać nowy produkt?

 W programie mamy dwie możliwości wprowadzenia naszych produktów: Z poziomu Faktury >> Produkty; wybieramy kafelek „Dodaj produkt” widoczny w prawym górnym rogu. Pojawi się formularz produktu. Uzupełniamy na nim dane o naszym produkcie, jego nazwę, cenę. Mamy także możliwość zapisania zdjęcia produktu.   Druga opcja dodania produktu znajduje się […]

Jak dodać nowego kontrahenta?

Z poziomu Faktury >> Kontrahenci wybieramy „Dodaj kontrahenta” widoczny w prawym górnym rogu Pojawi się formularz kontrahenta. Po uzupełnieniu numeru NIP automatycznie pobierane są dane kontrahenta z GUS, sprawdzane jest czy jest on podatnikiem VAT czynnym oraz czy nie istnieje już kontrahent o takim samym numerze NIP. Uzupełnione dane można […]

Jak wysłać dokumenty do swojego Księgowego? (IWD)

Dotyczy tylko Klientów Comarch Korzystając z Internetowej Wymiany Danych, aby wysłać paczkę do Biura rachunkowego wystarczy, że: Krok pierwszy: wybierzemy w menu Start ,a następnie klikniemy na kafelek Wyślij dokumenty do Księgowego. Krok drugi – zostaniemy poproszeni o wskazanie zakresu dat, z którego mają zostać wysłane dokumenty. Możemy także wskazać czy […]

Jak naliczane są różnice kursowe podczas rozliczania faktury zakupu?

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość rejestrowania faktur zakupu  w walutach obcych. Skutkiem ich rozliczania może być powstawanie różnic kursowych. Wprowadzając do programu fakturę zakupu w obcej walucie Użytkownik wybiera od jakiej kwoty mają być naliczane różnice kursowe (netto czy brutto). Ewidencja różnic kursowych jest dostępna dla użytkowników posiadających […]

Czy klient może śledzić swoje zamówienie?

Dotyczy tylko Klientów Comarch W trakcie realizacji zamówienia z Comarch ERP XT do Comarch e-Sklepu wysyłane są informacje o zamówieniu, które Klient może zobaczyć w e-Sklepie w momencie utworzenia faktury proforma do e-Sklepu wysyłany jest status zamówienia potwierdzone, w momencie, gdy na podstawie faktury proforma zostanie utworzona faktura sprzedaży lub […]

Brak opcji „Aktualizuj zamówienia z Comarch e-Sklepu”

Dotyczy tylko Klientów Comarch Użytkownicy Comarch ERP XT współpracujący z Comarch e-Sklep mogą napotkać problem, gdy na liście faktur proforma brakuje parametru „Aktualizuj zamówienia z Comarch e-Sklepu”. Może się tak dziać w przypadku, gdy w Konfiguracji Comarch e-Sklep odznaczony jest parametr „Sprzedaję w Comarch e-Sklepie” w Więcej funkcji  > Comarch […]

Atrybuty na karcie produktu

Dotyczy tylko Klientów Comarch Atrybuty na karcie produktu dzielą się na: atrybuty zwykłe – po wskazaniu grupy dla produktu na jego kartę automatycznie przenoszone są atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy. Zaproponowana lista może być modyfikowana: możemy usunąć zaproponowane atrybuty, a także dopisać nowe. Wystarczy określić wartości poszczególnych […]

Atrybuty na karcie grupy

Dotyczy tylko Klientów Comarch Atrybuty na karcie grupy to cechy, po których będzie wyszukiwany produkt w danej grupie. Definiując grupę definiujemy jedynie zestaw atrybutów, charakterystycznych dla danej grupy produktów, bez podania konkretnych wartości. Wartości atrybutów (cechy) są przypisywane dopiero na karcie konkretnego produktu. Lista atrybutów wykorzystywanych na kartach grup i […]