Jak uzupełnić kartę pracownika?

Na karcie pracownika na zakładce Dane/Parametry uzupełniamy poszczególne dane na jego temat, takie jak: Nazwisko, Imię, NIP, PESEL, Telefon, E-mail, dane adresowe, wskaźniki oraz numer rachunku bankowego.

Współczynnik kosztów uzyskania – w przypadku, gdy pracownik odlicza standardowe koszty uzyskania przychodu – wpisujemy 1; w przypadku, gdy podatnik nie odlicza kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy 0; w przypadku, gdy podatnik korzysta z innego współczynnika kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy odpowiedni współczynnik, np. 0,9375.

Współczynnik ulgi podatkowej – w przypadku, gdy podatnik korzysta ze standardowej ulgi podatkowej – wpisujemy 1; w przypadku, gdy podatnik nie korzysta z ulgi podatkowej (np. praca na drugi etat) – wpisujemy 0; w przypadku, gdy podatnik korzysta z podwyższonej ulgi podatkowej – wpisujemy odpowiedni współczynnik, np. 2.

Kod pracy dla FEP – istotny z punktu widzenia naliczania i odprowadzania od pracownika składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Data zatrudnienia data zatrudnienia danego pracownika. Jeżeli jest wypełniona, wówczas przy wyliczaniu wynagrodzenia Typ wypłaty podpowiada się Etat. Przy pustym polu Typ wypłaty podpowiada się Inne.

Kwota wynagrodzenia – kwota brutto wynagrodzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?