Jak uzupełnić kartę pracownika?

Na karcie pracownika uzupełniamy poszczególne dane ogólne na jego temat, takie jak: Nazwisko, Imię, NIP, PESEL, Obywatelstwo, dane adresowe i kontaktowe, sekcję z informacjami kadrowymi, numer rachunku bankowego praz dane związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

W sekcji Kadrowe znajdują się następujące informacje:

Forma zatrudnienia – pole z dostępną listą słownikową, zawierającą pozycje: Etat lub Inne.

Współczynnik kosztów uzyskania – w przypadku, gdy pracownik odlicza standardowe koszty uzyskania przychodu – wpisujemy 1; w przypadku, gdy podatnik nie odlicza kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy 0; w przypadku, gdy podatnik korzysta z innego współczynnika kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy odpowiedni współczynnik, np. 0,9375.

Współczynnik ulgi podatkowej – w przypadku, gdy podatnik korzysta ze standardowej ulgi podatkowej – wpisujemy 1; w przypadku, gdy podatnik nie korzysta z ulgi podatkowej (np. praca na drugi etat) – wpisujemy 0; w przypadku, gdy podatnik korzysta z podwyższonej ulgi podatkowej – wpisujemy odpowiedni współczynnik, np. 2.

Kod pracy dla FEP – istotny z punktu widzenia naliczania i odprowadzania od pracownika składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Data zatrudnienia data zatrudnienia danego pracownika.

Kwota wynagrodzenia – kwota brutto wynagrodzenia.

Zwolnienie z PIT z tytułu – z możliwością wyboru odpowiedniego tytułu zwolnienia.

Urząd skarbowy oraz parametry związane ze zmianami wprowadzonymi przez „Polski Ład”.

Na karcie pracownika do celów PPK można odnotować następujące dane:

Data przystąpienia do PPK – wpisanie tej daty umożliwi naliczanie w wypłatach składek PPK

Data rezygnacji z PPK – w wypłatach naliczanych po tej dacie nie będą naliczane składki PPK

Składki PPK pracownika (podstawowa, dodatkowa)

Składki PPK pracodawcy (podstawowa, dodatkowa)

 

Zobacz więcej:

Pracownicze Plany Kapitałowe w Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?