Pracownicze Plany Kapitałowe w Comarch ERP XT

Program Comarch ERP XT umożliwia prowadzenie niezbędnej ewidencji oraz naliczanie i przesyłanie składek PPK do wybranej instytucji finansowej. Dzięki integracji z chmurową aplikacją Comarch PPK, możliwa jest pełna obsługa procesu przesyłania informacji związanych z PPK.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to specjalny program oszczędzania dla pracowników, w którym udział biorą również pracodawcy oraz państwo. Poszerza on możliwości długoterminowego oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, przy czym obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Wdrożenie programu PPK realizowane jest etapami. W ostatnim z nich znajdują się m.in. najmniejsze przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje o PPK znajdują się na portalu mojeppk.pl

 

Jak uruchomić aplikację Comarch PPK?

Aby przejść do Comarch PPK należy w menu wybrać Więcej funkcji, następnie Comarch PPK i nacisnąć przycisk Przejdź do Comarch PPK.

Jego wybranie spowoduje otwarcie w oddzielnej karcie przeglądarki aplikacji Comarch PPK z uzupełnionymi danymi firmy.

Wskazówka
Użytkownicy Comarch ERP XT otrzymują Comarch PPK bezpłatnie na okres promocyjny do 31.12.2024.

Pierwszym krokiem w aplikacji Comarch PPK jest:

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK w formie online – opcja dostępna w przypadku wyboru jednej z czterech instytucji:
  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • UNIQA TFI S.A.
  • Millennium TFI S.A.
  • TFI Allianz Polska S.A.
 • wypełnienie danych na temat zawartej umowy o zarządzanie PPK – w przypadku pozostałych instytucji finansowych, gdy zawieranie umowy odbywało się w sposób tradycyjny.

Więcej informacji o wprowadzaniu danych firmy i danych instytucji finansowej tutaj.

 

Gdzie w Comarch ERP XT można wskazać wybraną instytucję finansową?

W Konfiguracji > Księgowość > Pracownicze Plany Kapitałowe znajdują się ustawienia dotyczące instytucji finansowej:

 • data obowiązywania składki
 • nazwa instytucji finansowej prowadzącej PPK – do wyboru z listy
 • numer umowy o zarządzanie
 • numer rachunku bankowego do wpłat składek

Jakie dane związane z PPK można odnotować na karcie pracownika?

Na karcie pracownika do celów PPK można odnotować następujące dane na zakładce Parametry:

 • data przystąpienia do PPK – wpisanie tej daty umożliwi naliczanie w wypłatach składek PPK
 • data rezygnacji z PPK – w wypłatach naliczanych po tej dacie nie będą naliczane składki PPK
 • składki PPK pracownika (podstawowa, dodatkowa)
 • składki PPK pracodawcy (podstawowa, dodatkowa)

W przypadku pracowników zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia można skorzystać z opcji obniżenia składki podstawowej. Podczas naliczania wypłaty, program dodatkowo sprawdzi czy można ją zastosować.

Wskazówka
Na liście pracowników znajduje się filtr umożliwiający w łatwy sposób odnalezienie osób, które przystąpiły do PPK, zrezygnowały z PPK lub które nie mają odnotowanej żadnej deklaracji związanej z PPK.

 

Jak przesłać dane o pracownikach do instytucji finansowej?

Po zapisaniu zmian na karcie pracownika, dane dotyczące uczestnictwa w PPK są automatycznie przesyłane do aplikacji Comarch PPK. Z poziomu menu po zapisie formularza dostępna jest opcja Przejdź do Comarch PPK. Po otwarciu aplikacji można przekazać dane do wybranej instytucji finansowej. Więcej informacji tutaj.

 

Jak naliczyć składki PPK?

Po uzupełnieniu karty pracownika, w wypłacie zostanie wyświetlona Podstawa do składek PPK oraz naliczone zostaną odpowiednie składki pracownika i pracodawcy. W miesiącu kolejnym po realizacji wypłat przez pracodawcę, pracownikom zostanie doliczony przychód z tytułu PPK.

Jeżeli pracownik w danym miesiącu miał naliczone dwie wypłaty o typie: Etat i Inne, to w pierwszej wypłacie naliczanej w kolejnym miesiącu, przychód z tytułu PPK jest obliczany sumarycznie (jako suma składek pracodawcy z tytułu PPK z wynagrodzeń z poprzedniego miesiąca o typie Etat oraz Inne). Jeśli zostanie wyliczona kolejna wypłata w tym samym miesiącu, to przychód z tytułu PPK nie zostanie wykazany. Użytkownik ma możliwość samodzielnego rozdzielenia przychodu z tytułu PPK osobno dla wynagrodzenia o typie Etat oraz Inne.

Uwaga
W przypadku wynagrodzeń naliczanych z datą wypłaty od 04.06.2022 r. składka dodatkowa pracownika naliczana jest od kolejnego miesiąca w stosunku do daty uzupełnienia tej składki. Dla wynagrodzeń z datą wypłaty sprzed 04.06.2022 r. składka dodatkowa jest naliczana już w miesiącu uzupełnienia składki.

Jak przesłać dane o wpłatach do instytucji finansowej?

Po zapisaniu wypłaty pracownika, dane dotyczące składek PPK są automatycznie przesyłane do aplikacji Comarch PPK. Z poziomu menu po zapisie formularza dostępna jest opcja Przejdź do Comarch PPK. Po otwarciu aplikacji można przekazać dane do wybranej instytucji finansowej. Więcej informacji tutaj.

 

Jak przygotować płatność na rachunek instytucji finansowej?

Po naliczeniu pierwszej wypłaty zawierającej składki PPK w module Kasa i bank > Płatności automatycznie tworzona jest płatność do wybranej instytucji finansowej, na rachunek bankowy wskazany w Konfiguracji. Naliczenie lub edycja każdej kolejnej wypłaty powoduje automatyczne przeliczenie również tej płatności z tytułu PPK. Po zakończeniu naliczania wszystkich wypłat zawierających składki PPK, płatność można przekazać do realizacji – wydrukować polecenie przelewu lub wysłać do banku bezpośrednio z programu ERP XT.

 

Jak zaksięgować płatność z tytułu PPK?

Składki PPK pracodawcy stanowią koszty uzyskania przychodu.

W przypadku Księgi Podatkowej podczas księgowania listy płac tworzony będzie oddzielny zapis z następującymi danymi:

 • data księgowania – 15 dzień miesiąca następującego po dacie wypłaty,
 • kwota – składka PPK pracodawcy,
 • kolumna – 13. Pozostałe,
 • opis – „Składki PPK za rok/miesiąc” (rok/miesiąc z daty wypłaty).

Po zaksięgowaniu, w menu kontekstowym do zaznaczonego wynagrodzenia znajduje się dodatkowo opcja Pokaż zapis księgi – Składki PPK.

W przypadku Księgi Handlowej:

 • w nowo tworzonych schematach księgowych o typie Wynagrodzenie automatycznie zostanie dodana pozycja pozwalająca na zaksięgowanie składek PPK pracownika oraz składek PPK płatnika,
 • w istniejących schematach księgowych należy samodzielnie zmodyfikować pozycje na potrzeby księgowania składek PPK pracownika i składek PPK płatnika (dostępne są odpowiednie makra dla sekcji Kwota).

Po zaksięgowaniu, w menu kontekstowym do zaznaczonego wynagrodzenia znajduje się dodatkowo opcja Pokaż zapisy księgowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?