Pracownicze Plany Kapitałowe w Comarch ERP XT

Program Comarch ERP XT umożliwia prowadzenie niezbędnej ewidencji oraz naliczanie i przesyłanie składek PPK do wybranej instytucji finansowej. Dzięki integracji z chmurową aplikacją Comarch PPK, możliwa jest pełna obsługa procesu przesyłania informacji związanych z PPK.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to specjalny program oszczędzania dla pracowników, w którym udział biorą również pracodawcy oraz państwo. Poszerza on możliwości długoterminowego oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, przy czym obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Wdrożenie programu PPK realizowane jest etapami. W ostatnim z nich znajdują się m.in. najmniejsze przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje o PPK znajdują się na portalu mojeppk.pl

 

Jak uruchomić aplikację Comarch PPK?

Na pulpicie startowym aplikacji Comarch ERP XT (dla Użytkowników posiadających moduł księgowy w pakiecie) znajduje się przycisk Przejdź do Comarch PPK.

Jego wybranie spowoduje otwarcie w oddzielnej karcie przeglądarki aplikacji Comarch PPK z uzupełnionymi danymi firmy.

Wskazówka
Użytkownicy Comarch ERP XT otrzymują Comarch PPK bezpłatnie na okres promocyjny do 30.09.2021.

Pierwszym krokiem w aplikacji Comarch PPK jest:

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK w formie online – opcja dostępna w przypadku wyboru jednej z czterech instytucji:
  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • UNIQA TFI S.A.
  • Millennium TFI S.A.
  • TFI Allianz Polska S.A.
 • wypełnienie danych na temat zawartej umowy o zarządzanie PPK – w przypadku pozostałych instytucji finansowych, gdy zawieranie umowy odbywało się w sposób tradycyjny.

Więcej informacji o wprowadzaniu danych firmy i danych instytucji finansowej tutaj.

 

Gdzie w Comarch ERP XT można wskazać wybraną instytucję finansową?

W Konfiguracji > Księgowość > PPK znajdują się ustawienia dotyczące instytucji finansowej:

 • data
 • nazwa instytucji finansowej – do wyboru z listy
 • nr rachunku bankowego do wpłat PPK

 

Jakie dane związane z PPK można odnotować na karcie pracownika?

Na karcie pracownika do celów PPK można odnotować następujące dane na zakładce Parametry:

 • data przystąpienia do PPK – wpisanie tej daty umożliwi naliczanie w wypłatach składek PPK
 • data rezygnacji z PPK – w wypłatach naliczanych po tej dacie nie będą naliczane składki PPK
 • składki PPK pracownika (podstawowa, dodatkowa)
 • składki PPK pracodawcy (podstawowa, dodatkowa)

W przypadku pracowników zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia można skorzystać z opcji obniżenia składki podstawowej. Podczas naliczania wypłaty, program dodatkowo sprawdzi czy można ją zastosować.

Wskazówka
Na liście pracowników znajduje się filtr umożliwiający w łatwy sposób odnalezienie osób, które przystąpiły do PPK, zrezygnowały z PPK lub które nie mają odnotowanej żadnej deklaracji związanej z PPK.

 

Jak przesłać dane o pracownikach do instytucji finansowej?

Z poziomu listy pracowników jest w menu dostępna jest opcja Eksportuj dane do Comarch PPK. Automatycznie podczas wykonywania tego eksportu w drugiej karcie w przeglądarce otwiera się aplikacja Comarch PPK. Dane firmy są uzupełniane automatycznie i od razu można przejść do importowania danych o pracownikach z arkusza. Z poziomu aplikacji Comarch PPK można przekazać te dane do wybranej instytucji finansowej. Więcej informacji tutaj.

 

Jak naliczyć składki PPK?

Po uzupełnieniu karty pracownika, w wypłacie zostanie wyświetlona Podstawa do składek PPK oraz naliczone zostaną odpowiednie składki pracownika i pracodawcy. W miesiącu kolejnym po realizacji wypłat przez pracodawcę, pracownikom zostanie doliczony przychód z tytułu PPK.

Jeżeli pracownik w danym miesiącu miał naliczone dwie wypłaty o typie: Etat i Inne, to w pierwszej wypłacie naliczanej w kolejnym miesiącu, przychód z tytułu PPK jest obliczany sumarycznie (jako suma składek pracodawcy z tytułu PPK z wynagrodzeń z poprzedniego miesiąca o typie Etat oraz Inne). Jeśli zostanie wyliczona kolejna wypłata w tym samym miesiącu, to przychód z tytułu PPK nie zostanie wykazany. Użytkownik ma możliwość samodzielnego rozdzielenia przychodu z tytułu PPK osobno dla wynagrodzenia o typie Etat oraz Inne.

Jak przesłać dane o wpłatach do instytucji finansowej?

Z poziomu listy wypłat jest w menu dostępna jest opcja Eksportuj dane do Comarch PPK. Podobnie jak przy eksporcie z listy pracowników, również tutaj automatycznie otwiera się aplikacja Comarch PPK. W kolejnym kroku należy wykonać import danych o naliczonych składkach PPK. Z poziomu aplikacji Comarch PPK można przekazać te dane do wybranej instytucji finansowej. Więcej informacji tutaj.

 

Jak przygotować płatność na rachunek instytucji finansowej?

Po naliczeniu pierwszej wypłaty zawierającej składki PPK w module Kasa i bank > Płatności automatycznie tworzona jest płatność do wybranej instytucji finansowej, na rachunek bankowy wskazany w Konfiguracji. Naliczenie lub edycja każdej kolejnej wypłaty powoduje automatyczne przeliczenie również tej płatności z tytułu PPK. Po zakończeniu naliczania wszystkich wypłat zawierających składki PPK, płatność można przekazać do realizacji – wydrukować polecenie przelewu lub wysłać do banku bezpośrednio z programu ERP XT.

 

Jak zaksięgować płatność z tytułu PPK?

Składki PPK pracodawcy stanowią koszty uzyskania przychodu.

W przypadku Księgi Podatkowej podczas księgowania listy płac tworzony będzie oddzielny zapis z następującymi danymi:

 • data księgowania – 15 dzień miesiąca następującego po dacie wypłaty,
 • kwota – składka PPK pracodawcy,
 • kolumna – 13. Pozostałe,
 • opis – „Składki PPK za rok/miesiąc” (rok/miesiąc z daty wypłaty).

Po zaksięgowaniu, w menu kontekstowym do zaznaczonego wynagrodzenia znajduje się dodatkowo opcja Pokaż zapis księgi – Składki PPK.

W przypadku Księgi Handlowej:

 • w nowo tworzonych schematach księgowych o typie Wynagrodzenie automatycznie zostanie dodana pozycja pozwalająca na zaksięgowanie składek PPK pracownika oraz składek PPK płatnika,
 • w istniejących schematach księgowych należy samodzielnie zmodyfikować pozycje na potrzeby księgowania składek PPK pracownika i składek PPK płatnika (dostępne są odpowiednie makra dla sekcji Kwota).

Po zaksięgowaniu, w menu kontekstowym do zaznaczonego wynagrodzenia znajduje się dodatkowo opcja Pokaż zapisy księgowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?