Atrybuty na karcie grupy

Dotyczy tylko Klientów Comarch

Atrybuty na karcie grupy to cechy, po których będzie wyszukiwany produkt w danej grupie.

Definiując grupę definiujemy jedynie zestaw atrybutów, charakterystycznych dla danej grupy produktów, bez podania konkretnych wartości. Wartości atrybutów (cechy) są przypisywane dopiero na karcie konkretnego produktu.

Lista atrybutów wykorzystywanych na kartach grup i produktów jest wspólna i tworzona automatycznie podczas uzupełniania danych dla kolejnych grup i produktów:

  • jeśli dany atrybut nie był jeszcze wprowadzony na żadnej karcie grupy/ produktu – można go dodać wprowadzając jego nazwę bezpośrednio w pole. Przy zapisie grupy zostanie on automatycznie dodany do wspólnej listy i będziemy mogli wybrać go z listy podczas wprowadzania kolejnych grup i produktów.

 

  • jeśli dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – możemy go wybrać korzystając z rozwijanej listy

  • aby usunąć atrybut z zestawu dla danej grupy musimy ustawić kursor na danej pozycji i kliknąć w przycisk , widoczny obok.

Lista wszystkich atrybutów wykorzystywanych w programie jest dostępna w Więcej funkcji -> Comarch e-Sklep -> Atrybuty w Comarch e-Sklep. Z tego poziomu można również uzupełnić nazwy atrybutów w językach obcych – jest to konieczne w przypadku, gdy w sklepie dopuszczalna jest zmiana języka. Jeśli nazwa w danym języku nie będzie uzupełniona atrybut nie będzie w ogóle widoczny po zmianie języka w sklepie.

Zobacz także: Atrybuty na karcie produktu 

Czy ten artykuł był pomocny?