Jak naliczane są różnice kursowe podczas rozliczania faktury zakupu?

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość rejestrowania faktur zakupu  w obcych walutach. Skutkiem ich rozliczania może być powstawanie różnic kursowych. Wprowadzając do programu fakturę zakupu w obcej walucie użytkownik wybiera od jakiej kwoty mają być naliczane różnice kursowe (netto czy brutto). Ewidencja różnic kursowych jest dostępna dla użytkowników posiadających pakiet zawierający Księgowość.

Ważne!  W przypadku różnic kursowych ustalanych metodą podatkową, powstają one od tej części zobowiązania lub należności, która odpowiada wartości netto. Różnice kursowe od kwoty VAT nie stanowią przychodu/kosztu (z wyłączeniem sytuacji, w której kupujący nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury, zgodnie z przepisami ustawy o VAT). W większości przypadków Użytkownicy będą odliczali podatek VAT, przez co powinni wybrać opcję Naliczaj różnice kursowe od kwoty netto, wtedy po zatwierdzeniu takiego dokumentu w rejestrze VAT prawidłowo podstawi się w polu VAT-7 opcja (D2.2) Nabycie pozostałe, a sama różnica zostanie naliczona i zaksięgowana od kwoty netto.  W sytuacji, gdy Użytkownik wybierze opcję Naliczaj różnice kursowe od kwoty brutto, powinien pamiętać, że po zatwierdzeniu takiego dokumentu, w rejestrze VAT zakupu powinien samodzielnie zmienić w polu VAT-7 na Nie uwzględniaj w deklaracji.

Aby zarejestrować w programie zapłatę faktury zakupu należy:

Krok pierwszy – wybrać fakturę i kliknąć na okienku „Nie zapłacono/Częściowo zapłacono”.

Krok drugi – pojawi się okienko, gdzie możemy wpisać wysokość wpłaty, a także ustawić datę wpłaty (kurs wpłaty powinien automatycznie ustawić się na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zapłaty).

Ważne! Dodatnie różnice kursowe powstają w momencie, gdy zapłata (po przeliczeniu na złote) jest niższa, niż to wynika z faktury zakupu. Ujemne różnice kursowe powstają w przeciwnym wypadku. Utworzone automatycznie zapisy księgowe różnic kursowych ujmowane są w kolumnie (8) Pozostałe przychody (dla dodatnich różnic kursowych) oraz w kolumnie (13) Pozostałe wydatki (dla ujemnych różnic kursowych). Każdy taki zapis posiada w polu Uwagi numer dokumentu, z którego pochodzi różnica kursowa, wartość zapłaty w walucie i zastosowany kurs.

Czy ten artykuł był pomocny?