Jak dodać nowego kontrahenta?

  1. Z poziomu Faktury >> Kontrahenci wybieramy „Dodaj kontrahenta” widoczny w prawym górnym rogu

Pojawi się formularz kontrahenta. Po uzupełnieniu numeru NIP automatycznie pobierane są dane kontrahenta z GUS oraz sprawdzane jest, czy jest on podatnikiem VAT czynnym. Uzupełnione dane można zmodyfikować, mamy także możliwość zapisania zdjęcia kontrahenta.

Określony rodzaj ma wpływ na sposób wystawiania dokumentów dla kontrahenta. Dla podmiotów gospodarczych dokumenty domyślnie wystawiane są w cenach netto, natomiast dla osób fizycznych – w cenach brutto.

Określony status kontrahenta również ma odzwierciedlenie na wystawianych dla niego dokumentach. W przypadku statusu wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny i pozaunijny na dokumentach nie będzie naliczany podatek VAT.

  1. Druga opcja dodania kontrahenta znajduje się na formularzu dokumentu za pomocą przycisku Wybierz kontrahenta, a następnie Dodaj nowego kontrahenta.

Po kliknięciu pojawi się nam okno, na którym możemy uzupełnić dane kontrahenta i dodać go do dokumentu. Jeśli parametr Zapisz kartę kontrahenta zostanie zaznaczony to dodatkowo zostanie założona karta kontrahenta w programie.

Zobacz także:

Jak przypisać formę płatności dla kontrahenta?

Jak wykonać import kontrahentów/produktów?

Jak nadawane są kody kontrahentów/produktów?

 

Czy ten artykuł był pomocny?