Jak zweryfikować kontrahenta w rejestrach dłużników?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z dostępnych usług jest możliwość sprawdzenia kontrahenta w rejestrach dłużników. W ramach usługi, użytkownik otrzyma raport na temat kontrahenta.

Jak zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT, a następnie aktywować usługę. Więcej informacji w artykuleZ jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Usługa „Sprawdź kontrahenta”  jest dostępna niezależnie od typu działalności gospodarczej Użytkownika.

Jak zacząć korzystać z usługi „Sprawdź kontrahenta”?

Usługa jest dostępna tylko na koncie Administratora. Aby otrzymać raport dla kontrahenta należy mieć wykupiony Pakiet SMART w usłudze Sprawdź kontrahenta, a sam kontrahent musi:

  • posiadać NIP
  • być kontrahentem krajowym

Na liście kontrahentów została dodana kolumna Rejestr dłużników, w której są wyświetlane dwie wartości:

  • Sprawdź – przycisk jest widoczny gdy nie zweryfikowano kontrahenta lub kontrahent nie może zostać zweryfikowany ponieważ nie spełnia warunków. Po kliknięciu w link Użytkownik otrzyma komunikat z informacją gdy nie można skorzystać z funkcji lub z linkiem do raportu.
  • Pobierz raport – przycisk jest widoczny gdy zweryfikowano kontrahenta lub przynajmniej wysłano zlecenie wykonania raportu. W większości przypadków będzie można wyświetlić raport z Comarch Apfino. W szczególności jeżeli trwa generowanie raportu lub wystąpił błąd – użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

Dodatkowo możliwość sprawdzenia kontrahenta jest dostępna, na liście kontrahentów w menu kontekstowym, gdy zaznaczony jest jeden kontrahent. Wywołanie funkcji jest dostępne również z menu na formularzu kontrahenta.

Uwaga
Po upływie 90 dni, od ostatniej zapisanej weryfikacji, raport w Comarch Apfino nie będzie już dostępny ze względu na wymagania ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W takim wypadku należy sprawdzić kontrahenta ponownie.

Jak ponownie zweryfikować kontrahenta?

Ponowna weryfikacja kontrahenta, który ma już raport może się odbyć:

  • na formularzu kontrahenta, wybierając z menu kontekstowym funkcję „Sprawdź kontrahenta w rejestrze dłużników”
  • na liście kontrahentów, zaznaczając wybranego kontrahenta i wybierając z menu kontekstowym funkcję „Sprawdź kontrahenta w rejestrze dłużników”
  • klikając w wartość Pobierz raport w kolumnie „Rejestry dłużników”, a następnie w przycisk Zamów nowy raport

Zobacz także:

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury? Windykacja w Comarch ERP XT

Jak można finansować fakturę przed terminem płatności? Faktoring w Comarch ERP XT

Jak pobrać link do usługi „Odrocz płatność” dla dokumentów sprzedaży?

Jak pobrać link do usługi „Zapłać teraz” dla dokumentów sprzedaży?

Jak wydrukować pieczęć prewencyjną na fakturze?

 

Czy ten artykuł był pomocny?