Jak pobrać link do płatności online dla dokumentów sprzedaży?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług są płatności online realizowane we współpracy z partnerem Blue Media.

Jak zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Funkcja płatności online jest dostępna niezależnie od typu działalności gospodarczej Użytkownika.

Jak pobrać link do płatności online?

Link do płatności online pobierany jest z Comarch Apfino automatycznie podczas zatwierdzania dokumentów handlowych, takich jak:

  • faktura sprzedaży (w tym faktura zaliczkowa oraz finalna),
  • faktura VAT marża,
  • rachunek.

Link można pobierać dla płatności, które spełniają następujące kryteria:

  • transakcja nierozliczona lub częściowo rozliczona
  • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
  • waluta PLN
  • kwota płatności nieprzekraczająca równowartości 1000 EUR przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji
  • transakcja bez mechanizmu podzielonej płatności
  • wypełniony NIP dla krajowych podmiotów gospodarczych
  • wypełniony NIP i kod kraju dla zagranicznych podmiotów gospodarczych

W historii dokumentu oraz historii płatności zapisywana jest akcja wysyłki do Comarch Apfino oraz link do płatności.

Dla faktur zatwierdzonych przed integracją konta z Comarch Apfino można pobrać linki korzystając z opcji na formularzu: Pobierz link do płatności online. Analogiczna funkcja jest dostępna także dla dokumentów, dla których link nie mógł zostać automatycznie pobrany podczas operacji zatwierdzania.

Na jakich wydrukach pojawia się opcja „Zapłać online”?

Przycisk Zapłać online drukowany jest na standardowych wydrukach w sekcji dotyczącej rozliczenia. Nabywca otrzymując taką fakturę np. drogą mailową, może bezpiecznie i szybko dokonać płatności online.

 

Zobacz także:

Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Czy ten artykuł był pomocny?