Jak pobrać link do usługi „Zapłać teraz” dla dokumentów sprzedaży?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług płatności online jest możliwość zapłaty za dokument na podstawie linku do płatności realizowane we współpracy z partnerem Autopay S.A.

Jak zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Funkcja „Zapłać teraz” jest dostępna niezależnie od typu działalności gospodarczej Użytkownika.

Jak pobrać link do usługi „Zapłać teraz”?

Link do usługi „Zapłać teraz” pobierany jest z Comarch Apfino automatycznie podczas zatwierdzania dokumentów handlowych, takich jak:

  • faktura sprzedaży (w tym faktura zaliczkowa oraz finalna),
  • faktura VAT marża,
  • rachunek.

Link można pobierać dla płatności, które spełniają następujące kryteria:

  • transakcja nierozliczona lub częściowo rozliczona
  • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
  • waluta PLN
  • kwota płatności nieprzekraczająca równowartości 1000 EUR przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji
  • transakcja bez mechanizmu podzielonej płatności
  • wypełniony NIP / PESEL dla krajowych podmiotów gospodarczych
  • wypełniony NIP i kod kraju dla zagranicznych podmiotów gospodarczych

Dla faktur zatwierdzonych przed integracją konta z Comarch Apfino można pobrać linki korzystając z opcji na formularzu: Pobierz link do płatności online. Analogiczna funkcja jest dostępna także dla dokumentów, dla których link nie mógł zostać automatycznie pobrany podczas operacji zatwierdzania.

 

Na jakich wydrukach pojawia się opcja „Zapłać teraz”?

Przycisk „Zapłać teraz” drukowany jest na standardowych wydrukach w sekcji dotyczącej rozliczenia. Nabywca otrzymując taką fakturę np. drogą mailową, może bezpiecznie i szybko dokonać płatności online.

 

Zobacz także:

Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Czy ten artykuł był pomocny?