Jak pobrać link do usługi „Odrocz płatność” dla dokumentów sprzedaży?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z dostępnych usług jest możliwość odroczenia płatności realizowane we współpracy z firmą Spingo.

Jak zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT, a następnie aktywować usługę. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Usługa „Odrocz płatność”  jest dostępna niezależnie od typu działalności gospodarczej Użytkownika.

Jak pobrać link do usługi „Odrocz płatność”?

Link do usługi „Odrocz płatność”  pobierany jest z Comarch Apfino automatycznie podczas zatwierdzania dokumentów handlowych, takich jak:

  • faktura sprzedaży (w tym faktura zaliczkowa oraz finalna),
  • faktura VAT marża,
  • rachunek.

Link można pobierać dla płatności, które spełniają następujące kryteria:

  • transakcja nierozliczona lub częściowo rozliczona
  • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
  • waluta PLN
  • wypełniony NIP dla krajowych podmiotów gospodarczych

Dla faktur zatwierdzonych przed przed aktywacją usługi, linki można pobrać korzystając z opcji na formularzu: Pobierz link do płatności online. Analogiczna funkcja jest dostępna także dla dokumentów, dla których link nie mógł zostać automatycznie pobrany podczas operacji zatwierdzania.

Na jakich wydrukach pojawia się opcja „Odrocz płatność”?

Przycisk Odrocz płatność drukowany jest na standardowych wydrukach w sekcji dotyczącej rozliczenia. Nabywca otrzymując taką fakturę np. drogą mailową może odroczyć sobie płatność z tej faktury dzięki współpracy Comarch Apfino z firmą Spingo. W momencie gdy nabywca kliknie w przycisk „Odrocz płatność” faktura będzie finansowana na zasadzie podobnej jak przy faktoringu czyli sprzedający dostaje środki od razu od Spingo, a nabywca może zapłacić później.

Zobacz także:

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Jak można finansować fakturę przed terminem płatności? Faktoring w Comarch ERP XT

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury? Windykacja w Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?