Jak można finansować fakturę przed terminem płatności? Faktoring w Comarch ERP XT

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług jest faktoring realizowany we współpracy z partnerem SMEO S.A.

Od czego zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Wskazówka
Obecnie usługa faktoringu w Comarch ERP XT jest dostępna dla firm, które w bazie GUS mają status:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki jawnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dodatkowo poniżej opisane funkcje są widoczne tylko na kontach o statusie administratora.

Gdzie znaleźć informacje związane z faktoringiem?

Najważniejsze informacje o faktoringu – w tym o kwocie faktur możliwych do finansowania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Faktoring.

Wskazówka
Treść tego panelu jest zależna od aktualnego statusu konta i umowy faktoringowej. W przypadku braku konta i/lub umowy, na panelu pojawią się odpowiednie instrukcje, aby najpierw wykonać czynności niezbędne do wykonania pierwszego finansowania faktury.

W menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do finansowania. Użycie tej funkcji z pulpitu spowoduje otwarcie listy faktur sprzedaży z automatycznie ustawionym filtrem Faktoring: Finansuj fakturę.

Po przejściu na listę faktur sprzedaży można także wykorzystać dedykowany filtr Faktoring: Finansuj fakturę, który pozwala na wyświetlanie dokumentów wg kryteriów związanych z finansowaniem. Na liście można także odkryć kolumnę FAKTORING przedstawiający aktualny status faktur przed terminem.

Dodatkowo po przejściu na listę Płatności w module Kasa i Bank, można przefiltrować je przy pomocy filtra Faktoring: Finansuj fakturę. Na liście została dodana także kolumna FAKTORING, w której Użytkownik analogicznie jak w przypadku kolumny na liście Faktur sprzedaży, będzie mógł zobaczyć aktualny status płatności.

Jakie faktury są możliwe do finansowania?

Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:

 • faktura zatwierdzona
 • termin płatności od 7 do 90 dni od daty wystawienia dokumentu i nie mniej niż 3 dni od daty bieżącej
 • waluta PLN lub EUR
 • minimalna wartość netto 500 PLN lub 100 EUR
 • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
 • faktura nierozliczona – brak płatności do faktury
 • status kontrahenta: krajowy

Jak wysłać wniosek o finansowanie faktury?

Aby wysłać wniosek o o finansowanie faktury, dokument musi być zatwierdzony. Opcja wysyłki wniosku pojawi się w trzech miejscach:

 • w kolumnie FAKTORING
 • w menu bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu:

 • na zatwierdzonym dokumencie:

Podczas składania wniosku o finansowanie w aplikacji Comarch ERP XT wyświetlone zostaną dodatkowe parametry transakcji, które dostarcza partner faktoringowy. Należy podać kwotę finansowania i potwierdzić operację.

Przebieg finansowania oraz dodatkowe informacje z nim związane znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.

Podczas wysyłania wniosku o finansowanie faktury automatycznie wykonywany jest wydruk faktury (wariant z kodami JPK). Jest on widoczny w zakładce Załączniki.

Wnioskowanie o finansowanie faktury jest także możliwe bezpośrednio z poziomu platformy Comarch Apfino, ponieważ po zintegrowaniu kont następuje synchronizacja dokumentów, które spełniają kryteria finansowania.

 

Zobacz także:

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

Jak pobrać link do płatności online dla dokumentów sprzedaży?

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Czy ten artykuł był pomocny?