Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Więcej informacji tutaj.

Od czego zacząć?

Aby móc finansować faktury bezpośrednio w aplikacji Comarch ERP XT należy:

 • założyć darmowe konto w Comarch Apfino (na ten sam adres e-mail co konto ERP XT)
 • zintegrować konta – podczas rejestracji nowego konta w Comarch Apfino Użytkownik może wskazać konto ERP XT, z którego będzie wysyłał faktury
 • zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową
Wskazówka
Obecnie usługa faktoringu w Comarch ERP XT jest dostępna dla firm, które w bazie GUS mają status:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki jawnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dodatkowo poniżej opisane funkcje są widoczne tylko na kontach o statusie administratora.

Więcej informacji o usłudze faktoringu tutaj.

Gdzie znaleźć informacje związane z faktoringiem?

Najważniejsze informacje o faktoringu – w tym o kwocie faktur możliwych do finansowania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Faktoring.

Wskazówka
Treść tego panelu jest zależna od aktualnego statusu konta i umowy faktoringowej. W przypadku braku konta i/lub umowy, na panelu pojawią się odpowiednie instrukcje, aby najpierw wykonać czynności niezbędne do wykonania pierwszego finansowania faktury.

Dodatkowo w menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do finansowania.

Po przejściu na listę faktur sprzedaży można wykorzystać dedykowany filtr, który pozwala na wyświetlanie dokumentów wg kryteriów związanych z finansowaniem.

Przykład
Użycie funkcji z pulpitu Pokaż faktury do finansowania spowoduje otwarcie listy faktur sprzedaży z automatycznie ustawionym filtrem Faktoring: Finansuj fakturę.

Jakie faktury są możliwe do finansowania?

Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:

 • faktura zatwierdzona
 • termin płatności od 7 do 90 dni od daty wystawienia dokumentu i nie mniej niż 3 dni od daty bieżącej
 • waluta PLN lub EUR
 • minimalna wartość netto 500 PLN lub 100 EUR
 • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
 • faktura nierozliczona – brak płatności do faktury
 • status kontrahenta: krajowy

Jak wysłać wniosek o finansowanie faktury?

Aby wysłać wniosek o o finansowanie faktury, dokument musi być zatwierdzony. Opcja wysyłki wniosku pojawi się w dwóch miejscach:

 • w menu bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu:

 • na zatwierdzonym dokumencie:

Podczas składania wniosku o finansowanie w aplikacji Comarch ERP XT wyświetlone zostaną dodatkowe parametry transakcji, które dostarcza partner faktoringowy. Należy podać kwotę finansowania i potwierdzić operację.

Przebieg finansowania oraz dodatkowe informacje z nim związane znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.

Podczas wysyłania wniosku o finansowanie faktury automatycznie wykonywany jest wydruk faktury (wariant z kodami JPK). Jest on widoczny w zakładce Załączniki.

Wnioskowanie o finansowanie faktury jest także możliwe bezpośrednio z poziomu platformy Comarch Apfino, ponieważ po zintegrowaniu kont następuje synchronizacja dokumentów, które spełniają kryteria finansowania.

 

Zobacz także:

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

Czy ten artykuł był pomocny?