Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury? Windykacja w Comarch ERP XT

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług jest windykacja realizowana we współpracy z partnerem Kaczmarski Inkasso.

Od czego zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Wskazówka
Obecnie usługa windykacji w Comarch ERP XT jest dostępna dla firm, które w bazie GUS mają status:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki jawnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej
 • prostej spółki akcyjnej
 • spółki partnerskiej

Dodatkowo poniżej opisane funkcje są widoczne tylko na kontach o statusie administratora.

Gdzie znaleźć informacje związane z windykacją?

Najważniejsze informacje o windykacji – w tym o kwocie faktur możliwych do odzyskania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Windykacja.

Wskazówka
Treść tego panelu jest zależna od aktualnego statusu konta i umowy windykacji. W przypadku braku konta i/lub umowy, na panelu pojawią się odpowiednie instrukcje, aby najpierw wykonać czynności niezbędne do założenia pierwszej sprawy windykacyjnej.

W menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do windykacji. Użycie tej funkcji z pulpitu spowoduje otwarcie listy faktur sprzedaży z automatycznie ustawionym filtrem Windykacja: Odzyskaj pieniądze.

Po przejściu na listę faktur sprzedaży można także wykorzystać dedykowany filtr Windykacja: Odzyskaj pieniądze, który pozwala na wyświetlanie dokumentów kwalifikujących się do usługi windykacji. Na liście można także odkryć kolumnę WINDYKACJA przedstawiającą aktualny status faktur po terminie.

Dodatkowo po przejściu na listę Płatności w module Kasa i Bank, można przefiltrować je przy pomocy filtra Windykacja: Odzyskaj pieniądze. Na liście została dodana także kolumna WINDYKACJA, w której Użytkownik analogicznie jak w przypadku kolumny na liście Faktur sprzedaży, będzie mógł zobaczyć aktualny status płatności.

Jakie faktury są możliwe do windykacji?

Można założyć sprawę windykacyjną dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:

 • faktura zatwierdzona
 • termin płatności co najmniej 1 dzień wcześniejszy niż data bieżąca (faktura przeterminowana)
 • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
 • faktura nierozliczona lub częściowo rozliczona
 • rodzaj kontrahenta: podmiot gospodarczy z pełnymi danymi adresowymi (ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)
 • status kontrahenta: krajowy

Jak przekazać fakturę na platformę Comarch Apfino w celu odzyskania pieniędzy?

Aby wysłać fakturę na platformę Comarch Apfino i zlecić windykację, dokument musi być po terminie płatności. Opcja przekazania faktury pojawi się na zatwierdzonej fakturze oraz w kolumnie WINDYKACJA.

Przebieg windykacji oraz dodatkowe informacje znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu się na platformie Comarch Apfino.

Do odzyskania pieniędzy można przekazywać pojedyncze dokumenty. Można także zakładać zbiorcze sprawy względem wybranego kontrahenta, jeśli istnieją inne przeterminowane i nieopłacone faktury na platformie Comarch Apfino.

Podczas składania sprawy windykacyjnej w aplikacji Comarch ERP XT wyświetlone zostaną dodatkowe parametry i dane do uzupełnienia.

Przebieg windykacji oraz dodatkowe informacje z nią związane znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.

 

Zobacz także:

Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

Jak pobrać link do płatności online dla dokumentów sprzedaży?

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Czy ten artykuł był pomocny?