Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Więcej informacji tutaj.

Od czego zacząć?

Aby korzystać z usługi windykacji, w aplikacji Comarch ERP XT należy:

 • założyć darmowe konto w Comarch Apfino (na ten sam adres e-mail co konto ERP XT)
 • zintegrować konta – podczas rejestracji nowego konta w Comarch Apfino Użytkownik może podpiąć konto ERP XT, z którego będzie wysyłał faktury
 • zawrzeć umowę o usługę windykacji

Więcej informacji o usłudze windykacji tutaj.

Wskazówka
Obecnie usługa windykacji w Comarch ERP XT jest dostępna dla firm, które w bazie GUS mają status:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki jawnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej
 • prostej spółki akcyjnej
 • spółki partnerskiej

Dodatkowo poniżej opisane funkcje są widoczne tylko na kontach o statusie administratora.

Gdzie znaleźć informacje związane z windykacją?

Najważniejsze informacje o windykacji – w tym o kwocie faktur możliwych do odzyskania – wyświetlane są na pulpicie aplikacji w zakładce Windykacja.

Wskazówka
Treść tego panelu jest zależna od aktualnego statusu konta i umowy windykacji. W przypadku braku konta i/lub umowy, na panelu pojawią się odpowiednie instrukcje, aby najpierw wykonać czynności niezbędne do założenia pierwszej sprawy windykacyjnej.

Dodatkowo w menu skrótów dostępna jest także opcja Pokaż faktury do windykacji.

Po przejściu na listę faktur sprzedaży można wykorzystać dedykowany filtr, który pozwala na wyświetlanie dokumentów kwalifikujących się do usługi windykacji.

Przykład
Użycie funkcji z pulpitu Pokaż faktury do windykacji spowoduje otwarcie listy faktur sprzedaży z automatycznie ustawionym filtrem Windykacja – po terminie płatności.

Jakie faktury są możliwe do windykacji?

Można założyć sprawę windykacyjną dla dokumentów, które spełniają następujące kryteria:

 • faktura zatwierdzona
 • termin płatności co najmniej 1 dzień wcześniejszy niż data bieżąca (faktura przeterminowana)
 • płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
 • faktura nierozliczona lub częściowo rozliczona
 • rodzaj kontrahenta: podmiot gospodarczy z pełnymi danymi adresowymi (ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)
 • status kontrahenta: krajowy

Jak przekazać fakturę na platformę Comarch Apfino w celu odzyskania pieniędzy?

Aby wysłać fakturę na platformę Comarch Apfino i zlecić windykację, dokument musi być po terminie płatności. Opcja przekazania faktury pojawi się na zatwierdzonej fakturze:

Zlecanie windykacji, jej przebieg oraz dodatkowe informacje znajdują się na koncie Użytkownika po zalogowaniu się na platformie Comarch Apfino.

Do odzyskania pieniędzy można przekazywać pojedyncze dokumenty. Można także zakładać zbiorcze sprawy względem wybranego kontrahenta, jeśli istnieją inne przeterminowane i nieopłacone faktury na platformie Comarch Apfino.

 

Zobacz także:

Jak można finansować fakturę przed terminem płatności?

Czy ten artykuł był pomocny?