Jak wydrukować pieczęć prewencyjną na fakturze?

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług jest możliwość drukowania pieczęci prewencyjnej na wydrukach standardowych.

Jak zacząć?

Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem w Comarch ERP XT. Więcej informacji w artykule: Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Pieczęć prewencyjna jest dostępna niezależnie od typu działalności gospodarczej Użytkownika.

Jak drukować pieczęć prewencyjną?

W Konfiguracji / Wydruki znajduje się parametr: „Drukuj pieczęć prewencyjną na fakturze/rachunku”.

Po zaznaczeniu parametru pieczęć prewencyjna jest drukowana na wydrukach standardowych na następujących dokumentach:

  • faktura sprzedaży i korekta na plus,
  • faktura finalna i korekta na plus,
  • faktura VAT marża i korekta na plus,
  • rachunek.

 

Zobacz także:

Z jakich usług finansowych można korzystać na platformie Comarch Apfino?

Czy ten artykuł był pomocny?