Jak przypisać formę płatności dla kontrahenta?

Istnieje możliwość wprowadzenia dla poszczególnych Kontrahentów domyślnej dla nich formy płatności. Opcja ta znajduje się na formularzu Kontrahenta w sekcji Handlowe. Dla Form płatności należy rozwinąć listę zdefiniowanych przez nas form płatności a następnie wybrać odpowiednią dla tego kontrahenta i zapisać zmiany.

Podczas wystawiania dokumentów w polu Forma Płatności, dla tego Kontrahenta podpowie się domyślna forma płatności ustawiona na jego karcie.

Jeżeli Kontrahent nie ma na karcie wybranej konkretnej Formy płatności, podczas wystawiania dokumentów wyświetla się domyślna forma płatności zdefiniowana w programie.

Na liście Kontrahentów można wyświetlić kolumnę z informacją o przypisanej dla kontrahenta Formie płatności. Listę dostępnych kolumn można wywołać klikając prawym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny. Wyświetla się opcja Pokaż/Ukryj kolumnę, w której można zdefiniować kolumny widoczne na bieżącej liście.

 

Czy ten artykuł był pomocny?