Jak prowadzić transakcje z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021r.?

Od 1 stycznia 2021 zmieniają się zasady handlu z Wielką Brytanią, która przestaje być krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Uwaga
Zmiany dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opisane w artykule zaczną obowiązywać w programie od dnia 1 stycznia 2021r.

Od 2021 roku kontrahenci z kodem kraju GB przy NIP będą traktowani jako pozaunijni. Na kartach nowych kontrahentów, po wybraniu kodu kraju GB, status automatycznie ustawi się na pozaunijny. Dodatkowo, jeśli w programie mamy kontrahentów brytyjskich, po wejściu na listę kontrahentów będzie możliwość seryjnej zmiany ich statusów na pozaunijny.

Podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych oraz w rejestrach VAT, program będzie sprawdzał czy na dzień wystawienia dokumentu status kontrahenta jest właściwy.

Jeśli na dokumencie ustawiono datę wystawienia z 2021 roku i kontrahent ma kod GB oraz status wewnątrzunijny lub wewnątrzunijny trójstronny, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią, która nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na jego karcie i dokumencie na pozaunijny?

Na dokumentach wystawianych z datą starszą niż 1 styczeń 2021 r., po wybraniu kontrahenta, który ma prefiks NIP – GB i status pozaunijny, podczas zapisu dokumentu wyświetla się komunikat: Do 31 grudnia 2020 obowiązywały inne zasady handlu z Wielką Brytanią, która należała do Unii Europejskiej. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na wewnątrzunijny dla tego dokumentu?

Na korektach wystawianych w 2021 r. do dokumentów z 2020 r. – status kontrahenta jest przenoszony z dokumentu korygowanego.

Na dokumentach powstałych w 2021 r. z przekształceń dokumentów z 2020 r. nie jest automatycznie zmieniany status kontrahenta na pozaunijny, tylko przenoszony z dokumentu źródłowego. Jeśli status kontrahenta brytyjskiego będzie inny niż pozaunijny, przy zapisie dokumentu będzie możliwość jego zmiany.

Irlandia Północna

Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna będzie od 1 stycznia 2021 r. traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. Obrót towarami traktowany będzie dalej jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. W zakresie dostawy towarów podatnicy z Irlandii Północnej będą identyfikowani za pomocą NIP poprzedzonego kodem XI. W związku z tym:

  • Jeżeli dokument jest wystawiony na kontrahenta z kodem XI i ma status wewnątrzunijny lub wewnątrzunijny trójstronny, a na dokumencie występują usługi, podczas zapisu wyświetlany jest komunikat: Dokument jest wystawiony dla Irlandii Północnej, na dokumencie są usługi. Świadczenie usług przez Irlandię Północną traktowane jest jako obrót pozaunijny. Czy chcesz zmienić status dla tego dokumentu na pozaunijny?
  • Jeżeli dokument jest wystawiony na kontrahenta z kodem XI i ma status pozaunijny, a na dokumencie występują towary, podczas zapisu wyświetlany jest komunikat: Dokument jest wystawiony dla Irlandii Północnej, na dokumencie są towary. W obrocie towarowym Irlandia Północna traktowane jest jako państwo członkowskie UE. Czy chcesz zmienić status dokumentu na wewnątrzunijny?

 

Czy ten artykuł był pomocny?