Jak zmienić format pola Ilość na wydruku?

W programie pole Ilość na dokumentach można uzupełniać z dokładnością czterech miejsc po przecinku. Nie każdy jednak korzysta z takiej możliwości i chciałby, aby na wydruku pojawiła się ilość bez niepotrzebnych zer na końcu. W Konfiguracji: Wydruki można ustawić potrzebny format dla pola Ilość.

Czym jest platforma Comarch e-Sale?

Comarch e-Sale to system e-commerce, który zapewnia łatwą sprzedaż towarów w popularnych serwisach aukcyjnych. Współpraca pomiędzy Comarch ERP XT a Comarch e-Sale opiera się na wymianie danych pomiędzy aplikacjami. Z Comarch ERP XT wysyłane są dane o produktach. Użytkownik sam decyduje, które towary będą sprzedawane na portalach aukcyjnych. Natomiast z Comarch […]

Dokumenty WZKK. Korekta kosztu.

W momencie sprzedaży lub wydania towaru z magazynu automatycznie naliczany jest koszt towaru. Naliczony koszt można sprawdzić na dokumencie, po kliknięciu w Pokaż marżę lub na liście dokumentów Wydania zewnętrzne, w kolumnie Koszt. Koszt naliczany jest na podstawie dostaw, które zostały zdjęte na danym dokumencie. Czasami jednak zdarza się, że […]

Jak wystawić fakturę sprzedaży na podstawie dokumentów WZ?

Fakturę sprzedaży (paragon, rachunek) można wystawić tylko do dokumentów, które są zatwierdzone i nie zostały wcześniej przekształcone do dokument handlowego. Po zaznaczeniu jednego lub kilku dokumentów WZ na liście, w menu kontekstowym dostępna jest opcja przekształcenia do dokumentu handlowego: faktury sprzedaży, paragonu lub rachunku. Opcja przekształcenia do paragonu lub rachunku […]

W jaki sposób tworzone są dokumenty WZ i PZ do dokumentu handlowego?

Dokument magazynowy WZ/ PZ jest tworzony automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentu handlowego. Na dokument magazynowy przenoszone są wszystkie pozycje z faktury, które mają status towar z zaznaczoną opcją kontroli stanu w magazynie. Utworzony w ten sposób dokument magazynowy poosiada od razu nadany status Istnieje dokument sprzedaży/ istnieje dokument zakupu. W […]

Jak wystawić korektę do dokumentu magazynowego WZ lub PZ?

Korektę do dokumentu można wystawić tylko dla dokumentów, które są zatwierdzone i nie zostały jeszcze przekształcone do dokumentu handlowego. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym po zaznaczeniu dokumentu na liście. Jeśli dokument WZ został już przekształcony, korektę należy wystawić do dokumentu handlowego. W takim przypadku automatycznie powstanie korekta do powiązanego […]

Kiedy można anulować dokument magazynowy WZ i PZ?

Dokument magazynowy można anulować, jeśli nie został jeszcze przekształcony do dokumentu handlowego. Anulowanie dokumentu jest również niedostępne w przypadku, gdy istnieje do niego dokument korygujący. W takim przypadku należy najpierw anulować korektę, a dopiero potem właściwy dokument. Opcja anulowania jest dostępna z formularza dokumentu, w menu kontekstowym wyświetlanym pod przyciskiem […]