Dokumenty WZKK. Korekta kosztu.

W momencie sprzedaży lub wydania towaru z magazynu automatycznie naliczany jest koszt towaru. Naliczony koszt można sprawdzić na dokumencie, po kliknięciu w Pokaż marżę lub na liście dokumentów Wydania zewnętrzne, w kolumnie Koszt.

Koszt naliczany jest na podstawie dostaw, które zostały zdjęte na danym dokumencie. Czasami jednak zdarza się, że już po wydaniu towaru zmienia się jego koszt. Może to nastąpić na przykład po wystawieniu korekty ceny do faktury zakupu, która ten towar wprowadziła do magazynu.

  1. Wprowadzamy towar fakturą zakupu: 1 szt w cenie 100,00 PLN
  2. Wystawiamy fakturę sprzedaży na ten towar, koszt naliczony na fakturze: 100,00 PLN
  3. Wystawiamy korektę ceny do faktury zakupu: zmieniamy cenę produktu z 100,00 na 90,00 PLN
  4. Koszt naliczony na fakturze pozostaje 100,00, a powinien wynosić 90,00

W takim przypadku tworzony jest dodatkowy dokument korekty kosztu, który koryguje naliczony koszt o -10,00 PLN.

Korekta kosztu może też być utworzona w przypadku, gdy korekta ilości do faktury zakupu dotyczy dostawy, która już wcześniej została wydana z magazynu.

  1. Przyjmujemy fakturę zakupu FZ1 1 szt po 100,00 PLN
  2. Przyjmujemy kolejną fakturę zakupu FZ2 na ten sam towar, w cenie 110,00 PLN
  3. W magazynie mamy 2 szt towaru, z dwóch różnych dostaw
  4. Wystawiamy fakturę sprzedaży na 1 szt towaru. Faktura zdejmuje towar wprowadzony fakturą FZ1. Koszt naliczony na fakturze to 100,00 PLN. W magazynie zostaje jedna sztuka z dostawy FZ2, o wartości 110,00 PLN
  5. Wystawiamy korektę ilości (zwrot) do FZ1. Program na to pozwala, ponieważ mamy w magazynie wystarczającą ilość towaru.

Jednak po takiej operacji okazuje się, że koszt naliczony na fakturze powinien wynosić 110,00 PLN (z dostawy z FZ2). Dlatego, aby „wyrównać” koszt naliczony na fakturze tworzony jest dokument korekty kosztu na „brakujące” 10,00 PLN.

Dokumenty korekty kosztu są widoczne na liście dokumentów WZ. Można je wyfiltrować korzystając z opcji Rodzaj: Korekty kosztu.

Dokumenty korekty kosztu nie zmieniają w żaden sposób wartości sprzedaży, służą jedynie do zaewidencjonowania zmiany kosztu towaru wydanego na wcześniej wystawionych dokumentach.

Inne artykuły powiązane:

Jak wyliczana jest marża na dokumentach

Czy ten artykuł był pomocny?