Jak wyliczana jest marża na dokumentach

W tym artykule opisano w jaki sposób wyliczana jest marża na dokumentach sprzedażowych. Wartość marży zawsze jest liczona od cen netto produktów, niezależnie od algorytmu dokumentu (netto/brutto) i podawana w walucie PLN. Jeżeli dokument jest wystawiony w innej walucie, kwota marży jest przeliczana na PLN po kursie ustawionym na dokumencie.

Marża jest liczona jako różnica wartości netto dokumentu i kosztu produktów na tym dokumencie. Wartość netto zawsze jest brana z nagłówka dokumentu, natomiast koszt jest liczony w zależności od rodzaju produktów na dokumencie.

Dla produktów z zaznaczoną kontrolą stanu koszt jest równy rzeczywistej wartości towarów zdejmowanych z magazynu. Natomiast dla produktów bez kontroli stanu oraz usług koszt jest symulowany na podstawie ceny zakupu wpisanej na karcie produktu. Podczas dodawania dokumentu koszt, jest zawsze symulowany na podstawie cen zakupu z kart towarów. Wynika to z faktu iż towary są zdejmowane z magazynu dopiero w momencie pierwszego zapisania dokumentu i wtedy też wyliczany jest rzeczywisty koszt tych towarów. Również w przypadku wystawianych ofert oraz faktur pro-forma wyliczany koszt jest symulowany, ponieważ te dokumenty nie zdejmują towarów z magazynu.

Uwaga
Uwaga. Na fakturach zaliczkowych kwota marży nie jest wyliczana. natomiast na fakturze finalnej uwzględniana jest marża całej transakcji
Uwaga
Uwaga. Dla faktur VAT marża, wartość marży jest sumą kwot z pól „W tym marża PLN” na pozycjach faktury. Koszt w tym przypadku jest wyliczany jako różnica kwot netto i marży.

Wartość marży nie jest wyświetlana na dokumentach korygujących. Jeżeli do dokumentu istnieje korekta, to na tym dokumencie, po otworzeniu okna marży pojawi się parametr „Uwzględniaj korekty”. Jego zaznaczenie spowoduje, że wszystkie zatwierdzone na stałe korekty będą uwzględniane w wyliczaniu marży.

Inne artykuły powiązane:

Dokumenty WZKK. Korekta kosztu.

Czy ten artykuł był pomocny?