Jak dodać notatkę oraz informacje dodatkowe na karcie kontrahenta?

W tym artykule opisano w jaki sposób dodać notatkę oraz informacje dodatkowe na karcie kontrahenta. Na formularzu kontrahenta znajduje się pole Notatka, które służy do wpisania krótkiej wiadomości o danym kontrahencie. Po zapisaniu notatki, jej treść można wyświetlić na formularzu dokumentu. Po wybraniu kontrahenta na dokument pojawi się pole Zobacz […]

Jak wyliczana jest marża na dokumentach

W tym artykule opisano w jaki sposób wyliczana jest marża na dokumentach sprzedażowych. Wartość marży zawsze jest liczona od cen netto produktów, niezależnie od algorytmu dokumentu (netto/brutto) i podawana w walucie PLN. Jeżeli dokument jest wystawiony w innej walucie, kwota marży jest przeliczana na PLN po kursie ustawionym na dokumencie. […]

Jak sprawdzić marżę na dokumencie sprzedaży?

W tym artykule opisano w jaki sposób można sprawdzić marżę na dokumencie sprzedaży. Wartość marży można podejrzeć na formularzu dokumentu po kliknięciu w napis Pokaż marżę znajdujący się w podsumowaniu dokumentu. Pojawi się dodatkowe okno na którym będą widoczne wartości: netto, koszt, marża, a także procent marży. Jeżeli w bazie […]

Jak dodać nowy rachunek?

W tym artykule opisaliśmy jak w programie dodać nowy rachunek bankowy Krok pierwszy – klikamy na Imię i Nazwisko administratora (prawy, górny róg) >> Moje rachunki bankowe. Krok drugi – na wyświetlonym oknie klikamy  „Dodaj”. Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu uzupełniamy dane naszego rachunku bankowego. Po wpisaniu numeru rachunku […]

Jak seryjnie zatwierdzić dokumenty

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy seryjnie zatwierdzić dokumenty. Seryjne zatwierdzanie może być wywołane na 2 sposoby. Zatwierdzanie z poziomu listy dokumentów: Aby seryjnie zatwierdzić dokumenty z poziomu listy, należy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy wszystkie dokumenty które chcemy zatwierdzić, a następnie z menu pod 3 kropkami należy wybrać […]

Jak wprowadzić rabat na dokumencie?

W tym artykule opisaliśmy jak wyliczany jest rabat na dokumencie. Wartość rabatu może być ustawiona indywidualnie dla każdego z kontrahentów lub bezpośrednio na dokumencie dla każdego produktu. Aby ustawić domyślny rabat należy przejść na zakładkę Faktury -> Kontrahenci, a następnie otworzyć formularz wybranego kontrahenta. Procentową wartość rabatu można wpisać w przeznaczonym do […]

Automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie

W tym artykule opisano w jaki sposób działa automatyczne rozliczanie przelewów podczas importu. Aby przelewy zostały rozliczone na oknie importu należy zaznaczyć parametr Rozliczaj przy imporcie. Następnie z rozwijalnej listy należy wybrać jedno z 5 kryteriów rozliczania. Kryteria te determinują w jaki sposób program będzie szukał płatności pasujących do importowanych […]

Import przelewów z Raiffeisen Polbank

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z Raiffeisen Polbanku aby dało się go zaimportować w programie. Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej: […]

Import przelewów z Pekao SA

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z banku Pekao SA aby dało się go zaimportować w programie. Plik o rozszerzeniu csv lub txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone średnikami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona […]

Import przelewów z PKO Bank Polski

W tym artykule opisano jak powinien wyglądać plik z przelewami z PKO Banku Polskiego aby dało się go zaimportować w programie. Plik o rozszerzeniu txt powinien mieć kodowanie Windows 1250, a poszczególne pola powinny być oddzielone przecinkami. Plik powinien zawierać następujące informacje umieszczone w takiej kolejności jak wymieniona poniżej: Typ […]