Jak sprawdzić marżę na dokumencie sprzedaży?

W tym artykule opisano w jaki sposób można sprawdzić marżę na dokumencie sprzedaży.

Wartość marży można podejrzeć na formularzu dokumentu po kliknięciu w napis Pokaż marżę znajdujący się w podsumowaniu dokumentu.

Pojawi się dodatkowe okno na którym będą widoczne wartości: netto, koszt, marża, a także procent marży. Jeżeli w bazie są korekty do danego dokumentu, to na oknie pojawi się również parametr Uwzględniaj korekty. Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że wartości z korekty będą również uwzględniane przy automatycznym wyliczaniu marży.

Uwaga
Uwaga. Do wyliczania marży uwzględniane są tylko zatwierdzone korekty.

Wartość marży można również podejrzeć na liście dokumentów po ustawieniu kolumny Marża PLN jako widocznej.

Czy ten artykuł był pomocny?