Split payment

W programie Comarch ERP XT dostępna jest obsługa przelewów Split payment (Mechanizm podzielonej płatności). Split payment/ Mechanizm podzielonej płatności przewiduje dla kupującego możliwość zapłacenia za dostawę za pomocą komunikatu do banku, w którym część netto faktury zostanie zapłacona z rachunku bieżącego, a VAT ze specjalnego Rachunku VAT. Aby wprowadzić do […]

Raporty kasowe/bankowe

Wszystkie zapłaty w programie są rejestrowane w ramach jednego z raportów. Pierwszym raportem utworzonym automatycznie przez program jest raport kasowy o pustych datach otwarcia i zamknięcia. Kolejne raporty można utworzyć klikając przycisk Dodaj raport w zakładce Kasa i Bank/Raporty kasowe i bankowe. Nowy raport można również utworzyć dodając zapłatę za […]

Zapis kasowy/bankowy

W programie Comarch ERP XT zapisy kasowe/bankowe tworzą się automatycznie, gdy zostanie dodana zapłata do zatwierdzonego dokumentu. Zapłata może zostać dodana z poziomu formularza dokumentu lub powiązanej z nim płatności. Każda dodana płatność powoduje powstanie kolejnego zapisu. Zapisy kasowe/bankowe można także dodawać ręcznie po kliknięciu przycisku Dodaj zapis w zakładce […]

Płatności

W programie jest możliwość rejestrowania płatności oraz zapłat do dokumentów. Płatności są tworzone automatycznie po zapisaniu dokumentu. Nie można ich usunąć, jednak kasują się wraz z anulowaniem lub usunięciem dokumentu źródłowego. Lista płatności jest dostępna z poziomu Kasa i Bank/ Płatności. Na liście możemy zobaczyć m.in. Numer dokumentu, datę utworzenia, […]

JPK_MAG

W tym artykule opisano jak utworzyć w programie plik JPK_MAG. Plik ten można utworzyć tylko w przypadku posiadania pakietu z magazynem. Aby utworzyć plik JPK, należy przejść do zakładki Księgowość/ Pliki JPK/ Pozostałe pliki JPK. Następnie należy kliknąć Dodaj JPK, pojawi się kreator na którym wybieramy JPK_MAG. Na kolejnych oknach […]

RODO. Rejestr naruszeń

Rejestr naruszeń umożliwia ewidencjonowanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek udokumentować wszystkie takie naruszenia wraz z okolicznościami naruszenia, jego skutkami oraz podjętymi działaniami zaradczymi. Rejestr ma formę tabeli na której widoczne są data i charakter naruszenia, liczba rekordów i osób dotkniętych naruszeniem, dane inspektora oraz informacja czy naruszenie […]

RODO. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Lista Rejestr czynności przetwarzania umożliwia ewidencjonowanie, w jakich procesach w naszej firmie przetwarzane są dane osobowe, w jakim celu i kogo dotyczą. Lista jest dostępna po wybraniu Dane osobowe >>> Rejestr czynności przetwarzania. Dodanie nowej odbywa się za pomocą przycisku Dodaj czynność w prawym górnym rogu. Po kliknięciu pokazuje się okno z […]

RODO. Rejestr upoważnień

Rejestr upoważnień służy do ewidencjonowania dostępu do danych osobowych, którego udzielamy różnym podmiotom. Program pozwala dodać upoważnienie dla jednego z pracowników, kontrahentów, a także innego podmiotu, który nie jest zapisany w naszej bazie. Aby dodać upoważnienie należy przejść na zakładkę Dane osobowe >>> Rejestr upoważnień i kliknąć w przycisk Dodaj upoważnienie. Po […]

RODO. Administrator Danych Osobowych

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy w programie wybrać osoby, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie. Na stronie startowej klikamy w ikonę koła zębatego, następnie w Konfiguracja. Po przejściu do konfiguracji w menu po lewej stronie klikamy w Dane osobowe. Pokazuje się okno, w […]

Jak zmienić ustawienia pulpitu w aplikacji mobilnej na Android?

W tym artykule opisaliśmy jak zmienić ustawienia pulpitu w programie Comarch ERP XT przeznaczonym na urządzenia z systemem Android. Po zalogowaniu do aplikacji zostajemy przeniesieni na ekran startowy. Główną częścią pulpitu jest wykres przedstawiający dane finansowe naszej firmy. Przesuwając ekran w lewo lub prawo możemy przełączać się pomiędzy wykresami opisującymi […]