Split payment

W programie Comarch ERP XT dostępna jest obsługa przelewów Split payment (Mechanizm podzielonej płatności).

Split payment/ Mechanizm podzielonej płatności przewiduje dla kupującego możliwość zapłacenia za dostawę za pomocą komunikatu do banku, w którym część netto faktury zostanie zapłacona z rachunku bieżącego, a VAT ze specjalnego Rachunku VAT.

Aby wprowadzić do programu własny rachunek VAT należy kliknąć nazwę konta w prawym górnym rogu i wybrać Moje rachunki bankowe.

Następnie należy kliknąć Dodaj. W otwartym oknie należy wpisać dane rachunku VAT i zaznaczyć parametr Rachunek VAT. Parametr ten można zaznaczyć tylko dla rachunków w walucie polskiej, nie będzie można wskazać go na dokumentach i zapłatach, ale można tworzyć dla niego raporty i zapisy kasowe/bankowe.

Przelew w postaci Split payment można wykonywać dla każdego dokumentu. Aby możliwe było wyeksportowanie przelewu niezbędne jest uzupełnienie rachunku bankowego na karcie kontrahenta. Jeżeli zaznaczymy parametr Mechanizm podzielonej płatności na karcie kontrahenta to będzie on automatycznie przenosił się na płatności.

W przypadku zaznaczonego parametru Mechanizm podzielonej płatności na formularzu płatności pojawia się dodatkowa pozycja Kwota VAT. Dla płatności rozchodowych jest również możliwość eksportu przelewu za pomocą formatu Elixir.

 

Czy ten artykuł był pomocny?