Jak wygenerować certyfikaty do komunikacji z iBiznes24 – Santander Bank Polska?

Na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem w sekcji Certyfikaty komunikacyjne dostępny jest przycisk Wygeneruj nowe certyfikaty.

Po naciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24 Connect, który w kilku krokach przeprowadzi przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego.

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora. Na tym oknie podajemy NIK firmy.

Po uzupełnieniu NIKu firmy i naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

W tym momencie system Comarch ERP XT przygotowuje elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu transportowego. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze. Następnie przejść Dalej.

Teraz należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy na Pulpit -> Ustawienia -> iBiznes24 Connect.

W zakładce Transportowe wybieramy opcję Dodaj certyfikat.

Za pomocą przycisku Dodaj plik wskazujemy przygotowany wcześniej wniosek zapisany na komputerze. Po wskazaniu pliku generowany jest nowy certyfikat transportowy, który należy Zapisać i pobrać a następnie zaakceptować kodem SMS / Tokenem.

Po zaakceptowaniu certyfikat powinien się pobrać na dysk. Nowy certyfikat pojawi się także na liście certyfikatów transportowych skąd można go zapisać na dysk klikając Pobierz w menu pod trzema kropkami.

Teraz wracamy do kreatora Comarch ERP XT.

W kolejnym kroku kreatora należy wskazać plik .pem, który przed chwilą został pobrany ze strony banku

Po naciśnięciu Dalej  pojawi się okno informujące o potrzebie zainstalowania certyfikatu aplikacyjnego, który jest również niezbędny do komunikacji z systemem.

Klikając Dalej  przechodzimy do okna w którym system Comarch ERP XT przygotowuje elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu aplikacyjnego. Analogicznie jak w przypadku certyfikatu transportowego należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze. Następnie przejść Dalej.

Następnie należy z powrotem przejść na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w Pulpit  -> Ustawienia  -> iBiznes24 Connect i w zakładce Aplikacyjne wybieramy opcję Dodaj certyfikat.

Tak samo jak w przypadku certyfikatu transportowego za pomocą przycisku Dodaj plik wskazujemy przygotowany wczesnej wniosek dla certyfikatu aplikacyjnego zapisany na komputerze. Po wskazaniu pliku należy go zaakceptować kodem SMS lub Tokenem. Po zaakceptowaniu nowy certyfikat aplikacyjny pojawia się na liście certyfikatów. Poprzednie certyfikaty aplikacyjne zostają automatycznie unieważnione.

Po wygenerowaniu obydwu certyfikatów należy wrócić do Comarch ERP XT i na kreatorze certyfikatu aplikacyjnego kliknąć przycisk Zamknij. Proces zostanie zakończony.

Uwaga
W przypadku kiedy konto posiada wielu użytkowników, certyfikaty należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. Zarejestrowanie certyfikatu aplikacyjnego na stronie banku powoduje unieważnienie poprzedniego certyfikatu, dlatego nie należy przechodzić wszystkich kroków kreatora na każdym stanowisku. Kreator certyfikatów wystarczy przejść tylko raz na jednym stanowisku i tak utworzone certyfikaty przekazać do zainstalowania na pozostałych stanowiskach.

Wskazówka
W celu przeniesienia certyfikatów z jednego stanowiska na kolejne należy wyeksportować certyfikat transportowy i aplikacyjny z listy certyfikatów (przy eksporcie zaznaczyć opcję Eksportuj klucz prywatny), przenieść pliki na kolejne stanowisko i tam zainstalować.

 

Zobacz także:

Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank Polska

 

Czy ten artykuł był pomocny?