Jak wygenerować certyfikaty do komunikacji z iBiznes24 – Santander Bank Polska?

Na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem w sekcji Certyfikaty komunikacyjne dostępny jest przycisk Wygeneruj nowe certyfikaty.

Po naciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24 Connect, który w kilku krokach przeprowadzi przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego.

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora. Na tym oknie podajemy NIK firmy.

Po uzupełnieniu NIKu firmy i naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

W tym momencie system Comarch ERP XT przygotowuje elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu transportowego. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze.

Teraz należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Connect -> Zarządzanie certyfikatami Connect i w zakładce Transportowe wybieramy opcję Wydaj.

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu transportowego, na którym naciskamy przycisk Przeglądaj i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP XT. Następnie naciskamy przycisk Generuj certyfikat.

Naciskamy przycisk Podpisz, przepisujemy otrzymany kod SMS i naciskamy przycisk Akceptuj.

W tym momencie nowy certyfikat transportowy pojawia się na liście certyfikatów transportowych. Wtedy nastąpi automatyczne pobranie z banku pliku certificate.pem, plik zostanie zapisany na komputerze użytkownika. Ten plik jest potrzebny do dalszych kroków kreatora w Comarch ERP XT. Jeżeli jest potrzebne ponowne pobranie pliku .pem, to można podświetlić na liście przed chwilą dodany certyfikat i kliknąć w przycisk Wydaj.

Teraz wracamy do kreatora Comarch ERP XT. W kolejnym kroku kreatora należy wskazać plik .pem, który przed chwilą został pobrany ze strony banku

Po naciśnięciu Dalej może pojawić się okno informujące o potrzebie zainstalowania certyfikatu z urzędu certyfikacji. Na pytanie Czy chcesz zainstalować ten certyfikat wybieramy Tak.

Pojawia się kolejne okno kreatora.

Na tym oknie mamy informację, że poprawnie utworzono i zainstalowano certyfikat transportowy. W kolejnych krokach zostanie wygenerowany jeszcze certyfikat aplikacyjny.
Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

W tym momencie system Comarch ERP XT wygenerował już certyfikat aplikacyjny. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze.

To już jest ostatnie okno kreatora certyfikatów. Certyfikaty zostały pomyślnie wygenerowane. Teraz należy jeszcze tylko aktywować certyfikat aplikacyjny w banku. Należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Connect -> Zarządzanie certyfikatami Connect i w zakładce Aplikacyjne wybieramy opcję Zarejestruj.

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu aplikacyjnego, na którym naciskamy przycisk Przeglądaj i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP XT. Następnie naciskamy przycisk Zarejestruj certyfikat.

Naciskamy przycisk Podpisz, przepisujemy otrzymany kod SMS i naciskamy przycisk Akceptuj.

W tym momencie nowy certyfikat aplikacyjny pojawia się na liście certyfikatów. Poprzednie certyfikaty aplikacyjne zostają automatycznie unieważnione.

Uwaga
W przypadku kiedy konto posiada wielu użytkowników, certyfikaty należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. Zarejestrowanie certyfikatu aplikacyjnego na stronie banku powoduje unieważnienie poprzedniego certyfikatu, dlatego nie należy przechodzić wszystkich kroków kreatora na każdym stanowisku. Kreator certyfikatów wystarczy przejść tylko raz na jednym stanowisku i tak utworzone certyfikaty przekazać do zainstalowania na pozostałych stanowiskach.

Wskazówka
W celu przeniesienia certyfikatów z jednego stanowiska na kolejne należy wyeksportować certyfikat transportowy i aplikacyjny z listy certyfikatów (przy eksporcie zaznaczyć opcję Eksportuj klucz prywatny), przenieść pliki na kolejne stanowisko i tam zainstalować.

 

Zobacz także:

Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank Polska

 

Czy ten artykuł był pomocny?