Jak wygenerować certyfikaty do komunikacji z iBiznes24 – Santander Bank Polska?

Na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem w sekcji Certyfikaty komunikacyjne dostępny jest przycisk Wygeneruj nowe certyfikaty. Po naciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24 Connect, który w kilku krokach przeprowadzi przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego. Po […]

Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank Polska

  Jak skonfigurować wymianę danych z iBiznes24? W systemie Comarch ERP XT na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem należy zaznaczyć parametr „Wymiana danych za pomocą websevice” i podać poniższe informacje: • uzupełnić informację o numerze NIK firmy • podpiąć certyfikat transportowy i aplikacyjny • uzupełnić NIK użytkownika […]

API – Przekształcanie faktur zaliczkowych

PRZEKSZTAŁCANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH W programie Comarch ERP XT można wystawić m.in.: jedną fakturę zaliczkową i przekształcić ją do jednej faktury finalnej wiele powiązanych faktur zaliczkowych i przekształcić je do jednej faktury finalnej wiele powiązanych faktur zaliczkowych i przekształcić je do wielu faktur finalnych [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/finalize?convertAll=false Metoda pozwala na przekształcenie tylko […]

API – Faktura zaliczkowa (wersja archiwalna 1.2)

POBIERANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH Pobieranie faktur zaliczkowych: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj […]

Jak aktywować kod rabatowy?

Aby aktywować kod rabatowy należy być zalogowanym na koncie w programie Comarch ERP XT. Krok 1. Przejdź do ustawień pakietu Ważne! Na koncie z kilkoma operatorami możliwość wprowadzenia kodów rabatowych za pakiety poszczególnych Użytkowników posiada tylko Administrator. Na oknie mamy dostępne opcje: Zmień pakiet – klikamy, jeśli pakiet, który chcemy […]

Jak księgować seryjnie dokumenty z list?

W module Księga Handlowa możemy księgować dokumenty automatycznie podczas ich zatwierdzania/zapisywania bądź też z listy. Księgowanie z listy może być dla pojedynczych dokumentów bądź też seryjnie. W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy seryjnie księgować dokumenty na przykładzie Faktur Sprzedaży. Aby seryjnie zaksięgować dokumenty z poziomu listy, należy zaznaczyć […]

Jak skorygować dane kontrahenta na fakturze?

W artykule opisaliśmy, w jaki sposób można wystawić korektę danych Nabywcy/Odbiorcy na następujących dokumentach: Faktura sprzedaży, Faktura zaliczkowa, Faktura finalna, Faktura VAT marża. Wystawianie faktur korygujących na dane kontrahenta odbywa się w podobny sposób jak wystawianie korekty ilości/ceny i jest możliwe tylko dla zatwierdzonych dokumentów. Operacja ta zostanie omówiona na […]