Jak skorygować dane kontrahenta na fakturze?

W artykule opisaliśmy, w jaki sposób można wystawić korektę danych Nabywcy/Odbiorcy na następujących dokumentach: Faktura sprzedaży, Faktura zaliczkowa, Faktura finalna, Faktura VAT marża. Wystawianie faktur korygujących na dane kontrahenta odbywa się w podobny sposób jak wystawianie korekty ilości/ceny i jest możliwe tylko dla zatwierdzonych dokumentów.

Operacja ta zostanie omówiona na przykładzie faktur sprzedaży:

Krok pierwszy – zaznaczamy kartę odpowiedniego dokumentu i z menu kontekstowego wybieramy opcję „Wystaw korektę”.

Krok drugi – na formularzu korekty w okienku danych kontrahenta należy wybrać „Skoryguj dane”.
Krok trzeci – w nowo otwartym oknie należy skorygować odpowiednie dane i zapisać zmiany. Jeżeli nowe dane mają zostać zapisane na karcie kontrahenta należy na górze okna zaznaczyć „Zapisz zmiany na karcie kontrahenta”. Jeśli pole wyboru pozostanie puste, dane będą skorygowane jedynie na tym dokumencie, a karta kontrahenta pozostanie bez zmian.
Krok Czwarty – należy podać przyczynę korekty  i zapisać dokument
Jeżeli na fakturze korygujemy tylko dane kontrahenta to dokument utworzy się na kwotę 0zł.

Jeśli dokument posiada już korektę, to na liście przy dokumencie widoczny będzie symbol , a na kafelku w prawym dolnym rogu będzie informacja „istnieje korekta”.

Zobacz także:

Jak wystawić korektę (faktura korygująca)?

Jak księgowany jest dokument w przypadku korekty danych kontrahenta?

 

Czy ten artykuł był pomocny?