Jak księgować seryjnie dokumenty z list?

W module Księga Handlowa możemy księgować dokumenty automatycznie podczas ich zatwierdzania/zapisywania bądź też z listy. Księgowanie z listy może być dla pojedynczych dokumentów bądź też seryjnie. W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy seryjnie księgować dokumenty na przykładzie Faktur Sprzedaży.

Aby seryjnie zaksięgować dokumenty z poziomu listy, należy zaznaczyć wszystkie dokumenty zatwierdzone, które chcemy zaksięgować, a następnie z menu kontekstowego należy wybrać opcję „Księguj zaznaczone”.

W przypadku gdy mamy więcej niż jeden schemat księgowy dla danego dokumentu, podczas księgowania dokumentu należy wskazać właściwy.

WAŻNE! Po zaksięgowaniu Faktury sprzedaży zostaje utworzony zapis księgowy. Równocześnie zapis w Rejestrze VAT sprzedaży utworzony do tego dokumentu zostaje oznaczony jako zaksięgowany. W ten sposób wyklucza się możliwość podwójnego księgowania dokumentu poprzez utworzenie zapisu księgowego zarówno do Faktury sprzedaży oraz zapisu w Rejestrze VAT sprzedaży. 

W menu kontekstowym dla zaksięgowanej Faktury jak również odpowiedniego zapisu w Rejestrze mamy możliwość podejrzenia tego zapisu księgowego.

Czy ten artykuł był pomocny?