API – Przekształcanie faktur zaliczkowych

PRZEKSZTAŁCANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH

W programie Comarch ERP XT można wystawić m.in.:

  • jedną fakturę zaliczkową i przekształcić ją do jednej faktury finalnej
  • wiele powiązanych faktur zaliczkowych i przekształcić je do jednej faktury finalnej
  • wiele powiązanych faktur zaliczkowych i przekształcić je do wielu faktur finalnych

[POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/finalize?convertAll=false

Metoda pozwala na przekształcenie tylko wskazanej faktury zaliczkowej (id) do faktury finalnej.

Przykładowe zapytanie: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096/finalize?convertAll=false

[POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/finalize?convertAll=true

Metoda pozwala na przekształcenie wskazanej faktury zaliczkowej (id) oraz wszystkich faktur z nią powiązanych do jednej faktury finalnej.

Przykładowe zapytanie: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096/finalize?convertAll=true

W odpowiedzi przesyłana jest faktura finalna będąca efektem przekształcenia dokumentów.

Przykładowa odpowiedź JSON:

 

Dodatkowo użytkownik może wcześniej sprawdzić czy dany dokument kwalifikuje się do przekształcenia do faktury finalnej metodą weryfikującą:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/canFinalize?convertAll=true

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096/canFinalize?convertAll=true

W odpowiedzi zostanie wysłana informacja true albo false.

W operacji przekształcania lub weryfikowania faktury zaliczkowej mogą pojawić się następujące komunikaty, które dotyczą ostatniego powiązanego dokumentu:

ErrorCode 1 – kontrahent jest zanonimizowany
ErrorCode 2 – dokument nie jest fakturą zaliczkową
ErrorCode 3 – dokument posiada korektę w buforze
ErrorCode 4 – dokument jest anulowany
ErrorCode 5 – dokument jest w buforze
ErrorCode 6 – dokument jest korektą faktury zaliczkowej
ErrorCode 7 – dokument już został przekształcony do finalnej
ErrorCode 8 – dokument nie jest możliwy do przekształcenia (wystawiony przed 2019 rokiem)
ErrorCode 9 – dokument jest fakturą finalną

Przykładowa odpowiedź JSON:

Czy ten artykuł był pomocny?