API – Przekształcanie faktur zaliczkowych

PRZEKSZTAŁCANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH

W programie Comarch ERP XT można wystawić m.in.:

 • jedną fakturę zaliczkową i przekształcić ją do jednej faktury finalnej
 • wiele powiązanych faktur zaliczkowych i przekształcić je do jednej faktury finalnej
 • wiele powiązanych faktur zaliczkowych i przekształcić je do wielu faktur finalnych

[POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/finalize?convertAll=false

Metoda pozwala na przekształcenie tylko wskazanej faktury zaliczkowej (id) do faktury finalnej.

Przykładowe zapytanie: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096/finalize?convertAll=false

[POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/finalize?convertAll=true

Metoda pozwala na przekształcenie wskazanej faktury zaliczkowej (id) oraz wszystkich faktur z nią powiązanych do jednej faktury finalnej.

Przykładowe zapytanie: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096/finalize?convertAll=true

W odpowiedzi przesyłana jest faktura finalna będąca efektem przekształcenia dokumentów.

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "PaymentStatus": 0,
  "OSSProcedureCountryCode": "",
  "IsOSSProcedure": false,
  "IsFinal": true,
  "PurchasingPartyId": 529611,
  "PurchasingParty": {
    "Name": "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA",
    "NipPrefix": "",
    "Nip": "6770065406",
    "Country": "",
    "City": "Kraków",
    "Street": "Aleja Jana Pawła II",
    "BuildingNumber": "39 A",
    "FlatNumber": "",
    "BankName": "",
    "BankAccountNumber": "",
    "CustomerType": 1
  },
  "ReceivingPartyId": null,
  "ReceivingParty": null,
  "PaymentTypeId": 1509,
  "PaymentType": 1,
  "BankAccountId": 113,
  "BankAccountNumber": "76906810134600238781879677",
  "SalesDate": "2024-06-05T00:00:00+02:00",
  "InvoiceType": 0,
  "NetTotal": 71.30,
  "GrossTotal": 87.70,
  "VatTotal": 16.40,
  "Items": [
    {
      "ProductId": 2028,
      "Quantity": 1.0000,
      "ProductCurrencyPrice": 81.30,
      "ProductName": "Produkt 1",
      "ProductDescription": "",
      "UnitOfMeasurement": "szt.",
      "VatRateId": 9,
      "Id": 5548500
    }
  ],
  "Description": null,
  "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00+02:00",
  "Number": "FS/24/6/4",
  "Status": 0,
  "Id": 1995428
}

 

Dodatkowo użytkownik może wcześniej sprawdzić czy dany dokument kwalifikuje się do przekształcenia do faktury finalnej metodą weryfikującą:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/{id}/canFinalize?convertAll=true

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096/canFinalize?convertAll=true

W odpowiedzi zostanie wysłana informacja true albo false.

W operacji przekształcania lub weryfikowania faktury zaliczkowej mogą pojawić się następujące komunikaty, które dotyczą ostatniego powiązanego dokumentu:

ErrorCode 1 – kontrahent jest zanonimizowany
ErrorCode 2 – dokument nie jest fakturą zaliczkową
ErrorCode 3 – dokument posiada korektę w buforze
ErrorCode 4 – dokument jest anulowany
ErrorCode 5 – dokument jest w buforze
ErrorCode 6 – dokument jest korektą faktury zaliczkowej
ErrorCode 7 – dokument już został przekształcony do finalnej
ErrorCode 8 – dokument nie jest możliwy do przekształcenia (wystawiony przed 2019 rokiem)
ErrorCode 9 – dokument jest fakturą finalną

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "Message": "Tego dokumentu nie można przekształcić do faktury finalnej.",
  "Code": "DocumentException",
  "Data": {
    "ErrorCode": "5"
  }
}

Czy ten artykuł był pomocny?