API – Faktura zakupu

POBIERANIE FAKTUR ZAKUPU

Pobieranie faktur zakupu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/purchaseinvoices

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
SellingPartyId Id dostawcy na dokumencie
ReceivingPartyId Id nabywcy na dokumencie
PaymentTypeId
Id formy płatności
PaymentType
Typ płatności (0 – płatność gotówką, 1- płatność na konto, 2 – płatność kartą)
PaymentDeadline
Termin płatności
SellingPartyBankAccountNumber
Numer rachunku bankowego dostawcy
SellingPartyBankAccountName
Nazwa banku dostawcy
BankAccountId
Id rachunku bankowego
BankAccountNumber
Numer rachunku bankowego
PurchaseDate Data zakupu
InvoiceType
Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od brutto)
NetTotal
Wartość netto dla całego dokumentu
CurrencyNetTotal
Wartość netto w walucie obcej dla całego dokumentu
GrossTotal
Wartość brutto dla całego dokumentu
CurrencyGrossTotal
Wartość brutto w walucie obcej dla całego dokumentu
VatTotal
Wartość VAT dla całego dokumentu
CurrencyVatTotal
Wartość VAT w walucie obcej dla całego dokumentu
CurrencyCode
Symbol waluty dokumentu
CurrencyRateType
Typ kursu: 0 – Średni kurs NBP, 1 – kurs ręczny
CurrencyRateDate
Data kursu waluty
CurrencyConverter
Mianownik kursu walutowego
CurrencyRate
Licznik kursu walutowego
Items Pozycje dokumentu
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży, po rabacie, w walucie dokumentu:
jeżeli InvoiceType = 0 – Cena zakupu netto
jeżeli InvoiceType = 1 – Cena zakupu brutto
  ProductPrice Cena sprzedaży, po rabacie:
jeżeli InvoiceType = 0 – Cena zakupu netto
jeżeli InvoiceType = 1 – Cena zakupu brutto
       ProductName Nazwa produktu
       ProductDescription
Opis produktu
       UnitOfMeasurement
Jednostka miary
       VatRateId
Id stawki VAT – do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
ReceiptDate Data wpływu
Number Numer wewnętrzny dokumentu
ReferenceNumber Numer obcy dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "SellingPartyId": 125819,
  "ReceivingPartyId": null,
  "PaymentTypeId": 4471,
  "PaymentType": 0,
  "PaymentDeadline": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "PaymentStatus": 0,
  "BankAccountId": null,
  "BankAccountNumber": null,
  "SellingPartyBankAccountNumber": "",
  "SellingPartyBankAccountName": "",
  "PurchaseDate": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "InvoiceType": 0,
  "NetTotal": 80.00,
  "CurrencyNetTotal": 80.00,
  "GrossTotal": 98.40,
  "CurrencyGrossTotal": 98.40,
  "VatTotal": 18.40,
  "CurrencyVatTotal": 18.40,
  "CurrencyCode": "PLN",
  "CurrencyRateType": 0,
  "CurrencyRateDate": "2023-04-04T00:00:00+02:00",
  "CurrencyConverter": 1.0,
  "CurrencyRate": 1.0,
  "ReceiptDate": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "ReferenceNumber": "FA/1/2023",
  "Items": [
    {
      "ProductId": 129135,
      "Quantity": 1.0000,
      "ProductCurrencyPrice": 80.00,
      "ProductPrice": 80.00,
      "ProductName": "Mysz komputerowa",
      "ProductDescription": "",
      "UnitOfMeasurement": "szt.",
      "VatRateId": 9,
      "Id": 375481
    }
  ],
  "Description": "",
  "IssueDate": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "Number": "FZ/23/4/1",
  "Status": 0,
  "Id": 278239
}

 

Możliwe jest także pobranie danych konkretnego dokumentu faktury zakupu:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/purchaseinvoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury zakupu w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/purchaseinvoices/2901092

Wskazówka
W API obsługiwane jest tylko pobieranie faktur zakupu w waluce PLN i w walucie obcej. Nie są obsługiwane dokumenty anulowane. Korekty faktur zakupu obsługiwane są w innych metodach.

Czy ten artykuł był pomocny?