API – Obsługa procedury OSS

PROCEDURA OSS

W systemie ERP XT istnieje możliwość zastosowania procedury OSS w odniesieniu do transakcji handlowych zawieranych z kontrahentami z krajów UE.

Więcej informacji na temat procedury OSS znajduje się tutaj: Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Handlu?

Aby wystawić dokument w procedurze OSS należy:

  • wskazać na dokumencie kontrahenta ze statusem „Procedura OSS”. Dodanie takiego kontrahenta jest możliwe także przez API – przy użyciu metody Kontrahenci w wersji 1.2
  • określić czy do danej transakcji będą stosowane mechanizmy procedury OSS. W związku z tym w API zostały dodane dwie nowe metody: Faktura sprzedaży i Faktura proforma w wersji 1.2, zawierające nowe pola związane z OSS.
  • podać kraj i stawkę VAT, wg której powinna być realizowana sprzedaż w procedurze OSS. Do tego celu można skorzystać z dodatkowych metod opisanych poniżej.

 

POBIERANIE KODÓW KRAJÓW UE

Pobieranie kodów krajów UE:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/vatrates/countries

„PL” – Polska,
„AT” – Austria,
„BE” – Belgia,
„BG” – Bułgaria,
„CY” – Cypr,
„HR” – Chorwacja,
„CZ” – Republika Czeska,
„DK” – Dania,
„EE” – Estonia,
„FI” – Finlandia,
„FR” – Francja,
„EL” – Grecja,
„ES” – Hiszpania,
„NL” – Holandia,
„IE” – Irlandia,
„LT” – Litwa,
„LV” – Łotwa,
„LU” – Luksemburg,
„MT” – Malta,
„DE” – Niemcy,
„PT” – Portugalia,
„RO” – Rumunia,
„SK” – Słowacja,
„SI” – Słowenia,
„SE” – Szwecja,
„HU” – Węgry,
„IT” – Włochy,
„XI” – Irlandia Północna

 

POBIERANIE ZAGRANICZNYCH STAWEK VAT

Pobieranie zagranicznych stawek VAT dla krajów UE:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/vatrates

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis
RateId Id stawki VAT
Rate Wartość stawki VAT
Symbol Oznaczenie stawki VAT
CountryCode Kod kraju

 

Czy ten artykuł był pomocny?