API – Formy płatności

POBIERANIE FORM PŁATNOŚCI

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
Name Nazwa formy płatności
Primary Czy forma płatności jest jako „domyślna” – true (TAK) / false (NIE)
Type Typ płatności:
0 – płatność gotówką
1 – płatność na konto
2 – płatność kartą
Id Id formy płatności

Przykładowa odpowiedź JSON:

Możliwe jest także pobranie danych na temat określonej formy płatności.

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes/XXX (gdzie XXX to Id formy płatności w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes/5

Przykładowa odpowiedź JSON:

DODAWANIE NOWEJ FORMY PŁATNOŚCI

[POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
Name Nazwa formy płatności TAK
Primary Czy forma płatności jest jako „domyślna” – true (TAK) / false (NIE) NIE
Deadline liczby całkowite z zakresu <0,366> TAK
Type Typ płatności:
0 – płatność gotówką
1 – płatność na konto
2 – płatność kartą
TAK
Wskazówka
Może istnieć tylko jedna domyślna forma płatności. Po zaznaczeniu parametru Primary na „true” dana płatność automatycznie staje się podstawową.

Przykładowe zapytanie JSON:

W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanej formy płatności.

EDYCJA FORMY PŁATNOŚCI

[PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
Name Nazwa formy płatności TAK
Primary Czy forma płatności jest jako „domyślna” – true (TAK) / false (NIE) NIE
Deadline liczby całkowite z zakresu <0,366> TAK
Type Typ płatności:
0 – płatność gotówką
1 – płatność na konto
2 – płatność kartą
TAK
ID Id formy płatności w bazie danych TAK
Wskazówka
Podczas edycji formy płatności, która jest już domyślna (Primary = true), nie można zmienić jej na „false”. Zawsze musi istnieć jedna domyślna forma płatności.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.

W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi.

Przykładowe zapytanie JSON (zmiana typu formy płatności o Id=29017):

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem.

USUWANIE FORMY PŁATNOŚCI

[DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes/XXX (gdzie XXX to Id formy płatności w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes/29017

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem.

Wskazówka
Nie można usuwać domyślnej formy płatności.

Czy ten artykuł był pomocny?