API – Płatności

POBIERANIE PŁATNOŚCI Pobieranie płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentId Id płatności PaymentType INCOME – faktura sprzedaży OUTCOME – faktura zakupu INCOME_TAX – zaliczki i deklaracje dotyczące podatku dochodowego TAX_OR_FEE – inne podatki i opłat (składki PPK) VAT – podatek VAT SOCIAL_INSURANCE – składki ZUS DocumentNumber Numer […]

API – Rejestr VAT Zakupu

POBIERANIE FAKTUR ZAKUPU Z REJESTRU VAT ZAKUPU Pobieranie faktur z rejestru VAT zakupu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/vatpurchasebooks Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) CustomerId Id dostawcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności PaymentType Typ płatności (0 – płatność […]

API – Faktura zakupu

POBIERANIE FAKTUR ZAKUPU Pobieranie faktur zakupu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/purchaseinvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) SellingPartyId Id dostawcy na dokumencie ReceivingPartyId Id nabywcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności PaymentType Typ płatności (0 – płatność gotówką, 1- […]

Jak określić producenta i dodać dla niego logotyp

Dla produktu sprzedawanego w Comarch e-Sklep możliwe jest zdefiniowanie producenta i marki. Jeśli pole z nazwą producent zostanie uzupełnione pojawi się możliwość dodania logotypu dla producenta. Logotyp będzie widoczny potem w Comarch e-Sklep.

API – Faktura zaliczkowa

POBIERANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH Pobieranie faktur zaliczkowych: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/advanceInvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE: API – Obsługa procedury OSS IsOSSProcedure Oznaczenie procedury […]

API – Korekty

POBIERANIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveinvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id nabywcy na dokumencie PurchasingParty Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy) ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie ReceivingParty Dane odbiorcy na dokumencie […]

API – Faktura proforma

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego InvoiceType Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od […]

API – Faktura sprzedaży

  POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / […]

API – Faktura VAT marża

POBIERANIE FAKTUR VAT MARŻA Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) PurchasingPartyId Id nabywcy na dokumencie PurchasingParty Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy) ReceivingPartyId Id […]