API – Faktura zakupu

POBIERANIE FAKTUR ZAKUPU Pobieranie faktur zakupu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/purchaseinvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) SellingPartyId Id dostawcy na dokumencie ReceivingPartyId Id nabywcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności PaymentType Typ płatności (0 – płatność gotówką, 1- […]

Jak określić producenta i dodać dla niego logotyp

Dla produktu sprzedawanego w Comarch e-Sklep możliwe jest zdefiniowanie producenta i marki. Jeśli pole z nazwą producent zostanie uzupełnione pojawi się możliwość dodania logotypu dla producenta. Logotyp będzie widoczny potem w Comarch e-Sklep.

API – Faktura zaliczkowa

POBIERANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH Pobieranie faktur zaliczkowych: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/advanceInvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false) […]

API – Korekty

POBIERANIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveinvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id nabywcy na dokumencie PurchasingParty Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy) ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie ReceivingParty Dane odbiorcy na dokumencie […]

API – Faktura proforma

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego InvoiceType Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od […]

API – Faktura sprzedaży

  POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / […]

API – Faktura VAT marża

POBIERANIE FAKTUR VAT MARŻA Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) PurchasingPartyId Id nabywcy na dokumencie PurchasingParty Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy) ReceivingPartyId Id […]

API – Filtrowanie zasobów

API udostępnia możliwość filtrowania, sortowania i stronicowania zasobów. W tym celu należy wykorzystywać następująca słowa kluczowych: filtrowanie – filter sortowanie – orderby stronicowanie – skip oraz top Do filtrowania danych dostępne są do użycia następujące operatory porównań: równość – eq nierówność – ne większe od – gt większe lub równe – […]

API – Faktura proforma (wersja archiwalna 1.1)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego InvoiceType Algorytm naliczania (0 – od cen netto / 1 – […]