API – Faktura proforma (wersja archiwalna 1.1)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego InvoiceType Algorytm naliczania (0 – od cen netto / 1 – […]

API – Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.1)

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId […]

Jak ustawić sposób zakładania kont słownikowych?

Jeśli na formularzu konta księgowego zostało ono wybrane jako słownikowe użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju podmiotów, z jakim dane konto ma być powiązane, czy mają to być Kontrahenci, Środki Trwałe, Urzędy lub Pracownicy i Właściciele. Konta słownikowe zakładają się automatycznie przy księgowaniu dokumentów za pomocą schematów księgowych. Jeżeli dodawane jest […]

Jak wprowadzić wiele zaliczek wraz z fakturą finalną do jednej transakcji?

W tym artykule opisaliśmy możliwość zarejestrowania wielu zaliczek do jednej transakcji oraz wystawienie do nich faktury finalnej. Utworzenie faktury zaliczkowej z istniejącej oferty lub faktury pro forma: Krok pierwszy – zaznaczamy wybraną przez nas ofertę (bądź fakturę pro forma) i w menu kontekstowym wybieramy opcję „Przekształć do faktury zaliczkowej”. Krok […]

Jak zafiskalizować dokument w aplikacji POS?

W aplikacji Comarch ERP XT POS istnieje możliwość rejestrowania sprzedaży na drukarce fiskalnej podłączonej poprzez moduł Bluetooth (w przypadku urządzeń z systemem iOS tylko wersja Low Energy) lub sieć Wi-Fi. Fiskalizacja jest możliwa w przypadku drukarek obsługujących protokół POSNET. Obsługa polskich znaków odbywa się za pomocą strony kodowej WINDOWS 1250. […]

Jak rozliczyć płatność na terminalu w aplikacji POS?

W aplikacji POS istnieje możliwość współpracy z terminalem płatniczym i rozliczania płatności za pomocą karty. Po połączeniu z terminalem płatniczym SumUp użytkownik powinien podać login i hasło do serwisu SumUp, które dostał od operatora. Aby płatność kartą była możliwa, koniecznie jest zdefiniowanie w aplikacji ERP XT formy płatności kartą z […]

Jak określić ile % wartości ma być księgowane w koszty w rejestrze VAT zakupu?

Na formularzu zapisu w rejestrze VAT zakupu istnieje możliwość określenia ile procent wartości dokumentu zostaje zaksięgowane do kosztów uzyskania przychodu. Zmiana wpisanej wartości jest możliwa tylko wtedy kiedy dokument nie jest zaksięgowany. Przy zapisywaniu dokumentu z rejestru VAT automatycznie jest on księgowany do Księgi podatkowej (jeżeli na pozycji jest ustawiona […]

Jak zdefiniować dane o produkcie w e-sklepie w języku obcym?

Korzystając z e-Sklepu istnieje możliwość zdefiniowania informacji o sprzedawanych produktach w językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Jeśli klient wybierze w sklepie jeden z tych języków, otrzyma możliwość przeglądania informacji w tym języku. W językach obcych można zdefiniować informację o: nazwie grupy towarowej – w tym celu należy przejść  do […]

Jak wysłać do Biura Rachunkowego załączniki podpięte do dokumentów?

W tym artykule opisaliśmy jak wysłać do Biura Rachunkowego załączniki podpięte do dokumentów wprowadzonych w Comarch ERP XT. Krok 1. W Konfiguracji / Faktury zaznaczamy parametr „Wysyłaj do Księgowego załączniki do dokumentów” Krok 2. W menu Menu / Start wybieramy opcję „Wyślij dane do księgowego” Do Biura Rachunkowego mogą być wysłane […]

Potrzebujesz księgowego? Jak skorzystać z wyszukiwarki biur rachunkowych

Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki Biur Rachunkowych dostępnej z poziomu Menu Start / Potrzebujesz księgowego? Przycisk kieruje do listy wizytówek wszystkich dostępnych Biur Rachunkowych zrzeszonych w usłudze iKsięgowość24. Filtrowanie listy jest możliwe względem województwa. Dodatkowo kryterium wyszukiwania można zawęzić do listy miast, w których Biuro Rachunkowe ma oddziały. Na […]