Jak ustawić sposób zakładania kont słownikowych?

Jeśli na formularzu konta księgowego zostało ono wybrane jako słownikowe użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju podmiotów, z jakim dane konto ma być powiązane, czy mają to być Kontrahenci, Środki Trwałe, Urzędy lub Pracownicy i Właściciele.

Konta słownikowe zakładają się automatycznie przy księgowaniu dokumentów za pomocą schematów księgowych.

Jeżeli dodawane jest konto analityczne do konta, które jest kontem słownikowym w numerze analityki pojawi się odpowiednio:

  • w przypadku kontrahentów będzie to kod kontrahenta lub numer NIP/ PESEL w zależności od wybranej opcji w sekcji Konfiguracji -> Księgowość -> Konta słownikowe,
  • w przypadku pracowników i właścicieli będzie to zawsze wg numeru NIP/PESEL
  • w przypadku urzędów będzie to zawsze wg kodu urzędu,
  • w przypadku środków trwałych będzie to zawsze wg numeru inwentarzowego.

Zobacz także:

https://pomoc.erpxt.pl/dokumentacja/jak-dodac-plan-kont/

Czy ten artykuł był pomocny?