Jak wprowadzić wiele zaliczek wraz z fakturą finalną do jednej transakcji?

W tym artykule opisaliśmy możliwość zarejestrowania wielu zaliczek do jednej transakcji oraz wystawienie do nich faktury finalnej.

Utworzenie faktury zaliczkowej z istniejącej oferty:

Krok pierwszy – zaznaczamy wybraną przez nas ofertę i w menu kontekstowym wybieramy opcję „Przekształć do faktury zaliczkowej”.

Krok drugi –  na wyświetlonym formularzu faktury zaliczkowej uzupełniamy wymagane dane.

Krok trzeci – Zaznaczamy na liście faktur sprzedaży fakturę zaliczkową lub wcześniej wystawioną ofertę na liście ofert i z menu kontekstowego wystawiamy kolejną powiązaną zaliczkę do transakcji.

Wskazówka
Kolejne zaliczki powiązane w ramach jednej transakcji, można rejestrować również do faktur zaliczkowych wystawionych bezpośrednio z listy faktur, z pominięciem oferty lub faktury proforma.

Krok czwarty – powtarzając kroki z punktu trzeciego rejestrujemy odpowiednią ilość faktur zaliczkowych.  Na każdym kolejnym powiązanym dokumencie maksymalna kwota zaliczki zostanie odpowiednio zmniejszona w zależności od przyjętego algorytmu brutto/netto.

Aby sprawdzić, które dokumenty są ze sobą powiązane w ramach transakcji z menu kontekstowego wybieramy opcję Pokaż powiązane zaliczki.

Dodawanie kolejnych zaliczek do transakcji możliwe jest także na liście powiązanych zaliczek za pomocą przycisku +Dodaj fakturę zaliczkową.

Uwaga
Jeśli w transakcji istnieją niezatwierdzone faktury zaliczkowe lub korekty do nich, dodanie kolejnej powiązanej zaliczki nie będzie możliwe. Wymagane jest zatwierdzenie wszystkich powiązanych dokumentów.

Wystawienie faktury finalnej z wielu faktur zaliczkowych:

Zaznaczamy interesujące nas faktury zaliczkowe na liście faktur sprzedaży albo na liście zaliczek i menu kontekstowego wybieramy opcję: „Wystaw finalną”. Wystawienie faktury finalnej do faktur zaliczkowych nie powiązanych ze sobą, jest możliwe tylko wtedy gdy są one wystawione na tego samego kontrahenta i według tego samego algorytmu netto/brutto.

Wskazówka
Istnieje możliwość wygenerowania faktury finalnej nie uwzględniając wszystkich wystawionych zaliczek w transakcji. Użytkownik sam musi pilnować, aby ilości i kwoty na finalnej odpowiadały faktycznie wykonanym usługom.

 

Czy ten artykuł był pomocny?