Jak określić ile % wartości ma być księgowane w koszty w rejestrze VAT zakupu?

Uwaga
Tylko dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową

Na formularzu zapisu w rejestrze VAT zakupu istnieje możliwość określenia ile procent wartości dokumentu zostaje zaksięgowane do kosztów uzyskania przychodu. Zmiana wpisanej wartości jest możliwa tylko wtedy kiedy dokument nie jest zaksięgowany.

Przy zapisywaniu dokumentu z rejestru VAT automatycznie jest on księgowany do Księgi podatkowej (jeżeli na pozycji jest ustawiona kolumna inna niż Nie księgować). W sytuacji kiedy w kolumnie Pole w JPK_V7 jest ustawione ‘Nie uwzględniaj w w pliku JPK_V7’ to księgowana jest kwota brutto, a jeżeli ustawione jest konkretne pole w pliku JPK_V7 to księgowana jest kwota netto.

Procent księgowania w koszty można ustalić indywidualnie dla danego produktu. Należy uzupełnić wtedy pole „% wartości księgowanej w koszty” w sekcji Księgowe na formularzu produktu.

W momencie zatwierdzania faktury zakupu kwoty są przemnażane przez zadeklarowaną na towarze wartość i automatycznie jest tworzony zapis w rejestrze VAT zakupu oraz zapis w KPiR. Przy wartości domyślnej 100% cała kwota będzie księgowana do wskazanej kolumny. Kiedy tworzony jest zapis w rejestrze VAT pozycje są grupowane wg. podziału towar/usługa, stawki VAT, kolumny do księgowania oraz procentu wartości do księgowania.

Czy ten artykuł był pomocny?