Jak zweryfikować rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT?

Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Rachunki są pobierane z bazy KAS i są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i podane przy zakładaniu firmy.

Uwaga
Jeśli rachunki bankowe są inne niż w momencie zakładania firmy powinny zostać zaktualizowane w urzędzie skarbowym (spółki zarejestrowane w KAS) lub CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego o wartości przekraczającej 15 000 PLN powinna być dokonana na rachunek, który jest zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Weryfikacja numeru rachunku w programie Comarch ERP XT jest wykonywana:

  • w momencie zatwierdzenia faktury zakupu
  • w momencie zapisu dokumentu w rejestrze VAT zakupu
  • podczas eksportu płatności do banku

Weryfikacja rachunków dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

  • łączna kwota brutto dokumentu jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie
  • rodzaj podmiotu wybranego na dokumencie to podmiot gospodarczy o statusie Podatnik VAT czynny
  • NIP podmiotu jest polskim numerem NIP
  • weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek PL oraz bez tego przedrostka

 

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT lub numer rachunku nie jest uzupełniony na karcie kontrahenta, Użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu.

 

Historię weryfikacji rachunku podatnika VAT można sprawdzić z poziomu formularza karty kontrahenta. W prawym górnym rogu w menu należy wybrać opcję: Historia podatnika.

 

Czy ten artykuł był pomocny?