Jak są księgowane faktury finalne do rejestru VAT sprzedaży?

W tym artykule został opisany sposób księgowania faktury finalnej w walucie PLN oraz w walucie obcej. Na zapisie w rejestrze VAT sprzedaży w sekcji RAZEM widoczna kwota to wartość faktury finalnej pomniejszona o wcześniej wpłacone zaliczki. W sekcji ELEMENTY w pierwszym wierszu prezentowana jest suma wartości zaliczek i faktury finalnej. […]

Jak zweryfikować rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT?

Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Rachunki są pobierane z bazy KAS i są to […]

Jak obliczyć deklarację VIU-DO?

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób jest obliczana Deklaracja VIU-DO potrzebna dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Deklaracja VIU-DO składana jest za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin nie ulega przesunięciu z uwagi na dni wolne. […]