Jak szybko utworzyć szablon faktury cyklicznej na podstawie faktury sprzedaży?

Dla Użytkowników, którzy regularnie wystawiają te same faktury sprzedaży, a nie potrzebują zaawansowanej funkcjonalności tworzenia szablonów faktur cyklicznych, istnieje możliwość utworzenia w szybki i prosty sposób szablonu na podstawie wystawionej faktury sprzedaży. Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży na stałe w menu po zapisie pojawi się opcja: Utwórz szablon faktury cyklicznej. Po […]

Do czego służą makra w nazwie produktu?

W przypadku firm fakturujących usługi cyklicznie np. abonamenty, program umożliwia automatyczne uzupełnianie okresu w nazwie produktu w momencie wystawiania dokumentu. Służą do tego makra dostępne w polu: Nazwa na formularzu produktu. Po kliknięciu przycisku: Wstaw makro pojawią się do wyboru trzy makra: Poprzedni miesiąc Bieżący miesiąc Kolejny miesiąc   Po […]

Gdzie znaleźć informacje o fakturach cyklicznych do wystawienia?

Informacja o tym, jakie faktury cykliczne są do wystawienia na dzień bieżący lub czy są jakieś przeterminowane, jest widoczna w Centrum powiadomień na oknie startowym. Po kliknięciu w ikonę wyświetlane są informacje: Przeterminowane faktury cykliczne. Powiadomienie wyświetli się, jeśli na szablonie cykl fakturowania jest aktualny, ale data planowanego fakturowania już […]

Jakie dane przenoszone są z szablonu faktury cyklicznej na wystawiony dokument?

Podczas wystawiania faktur weryfikowane są dane wprowadzone na szablonie. Jeśli program natrafi na jakieś nieprawidłowości poinformuje o tym w oknie widocznym po zakończeniu operacji. Podczas wystawiania faktur dla każdego kontrahenta tworzona jest jedna faktura, na którą przenoszone są informacje z szablonu: Schemat numeracji -Na faktury pobierany jest schemat numeracji przypisany […]

Jak wystawić faktury cykliczne automatycznie?

Aby faktury cykliczne były wystawiane automatycznie należy na szablonie w sekcji „Cykl fakturowania” zaznaczyć parametr „Wystawiaj faktury automatycznie”: Automatyczne wystawianie dokumentów jest uruchamiane w dniu wskazanym jako data planowanego fakturowania we wczesnych godzinach porannych. Dlatego automat nie zadziała, jeśli jako planowaną datę na szablonie ustawimy datę dzisiejszą. Więcej w artykule: Jakie […]

Jak wystawić faktury cykliczne na żądanie?

Faktury cykliczne można wystawić z poziomu listy szablonów cyklicznych po zaznaczeniu odpowiedniego szablonu. Po wybraniu Wystaw faktury zostaną wystawione faktury sprzedaży na podstawie danych zapisanych na szablonie faktury cyklicznej. Po zakończeniu wystawiania faktur pojawi się okno, gdzie Użytkownik może sprawdzić szczegóły przebiegu operacji. Znajdują się tam informacje zarówno o prawidłowo […]

Jakie informacje zawiera szablon faktury cyklicznej?

Faktury cykliczne są funkcją tworzoną głównie z myślą o firmach, które co miesiąc wystawiają takie same dokumenty dla swoich Klientów. Przykładem mogą tutaj być faktury abonamentowe. W tym celu w programie Comarch ERP XT wprowadzono możliwość tworzenia szablonów faktury cyklicznej. Na szablonie Użytkownik może zdefiniować, jakie informacje powinny znaleźć się […]

Jak są księgowane faktury finalne do rejestru VAT sprzedaży?

W tym artykule został opisany sposób księgowania faktury finalnej w walucie PLN oraz w walucie obcej. Na zapisie w rejestrze VAT sprzedaży w sekcji RAZEM widoczna kwota to wartość faktury finalnej pomniejszona o wcześniej wpłacone zaliczki. W sekcji ELEMENTY w pierwszym wierszu prezentowana jest suma wartości zaliczek i faktury finalnej. […]

Jak zweryfikować rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT?

Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Rachunki są pobierane z bazy KAS i są to […]

Jak obliczyć deklarację VIU-DO?

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób jest obliczana Deklaracja VIU-DO potrzebna dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Deklaracja VIU-DO składana jest za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin nie ulega przesunięciu z uwagi na dni wolne. […]